Herfkens: ‘Geen conflict met Suriname’

12-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De parlementaire delegatie die vorige week Suriname bezocht, kreeg van Surinaamse politici te horen dat minister Herfkens haar beleid aan Paramaribo eenzijdig wil doordrukken. Herfkens bezocht in oktober Suriname. President Venetiaan noemde de Herfkens-methode ‘niet werkbaar en niet acceptabel’.

Minister Herfkens wenst de Nederlandse hulp aan de voormalige kolonie te beperken tot drie sectoren. Suriname wil een bredere projectensteun, zich daarbij beroepend op de verdragen tussen Suriname en Nederland uit 1975 en 1992.

Tijdens haar bezoek aan Suriname in oktober ging Herfkens’ ambtsgenoot Raghoebarsingh weliswaaar akkoord met de inperking van de hulp, maar onderstreepte wel dat Suriname daar nog over moest discussiëren in het parlement.

Herfkens op haar beurt schrijft dat zij heeft aangegeven dat Nederland ook bereid is de noodzakelijke opbouw van de institutionele capaciteit aan Surinaamse kant te steunen en te financieren.

Maar, zo schrijft Herfkens in haar brief aan de Kamer: ‘Juist omdat wij bezig zijn met de overgang van een traditioneel programma van ontwikkelingssamenwerking naar een op moderne leest geschoeid programma is een kritische dialoog in Suriname verwachtbaar. Maar dit debat in Suriname heeft er niet (cursivering van redactie) toe geleid dat mijn gesprekpartners mij hebben laten weten terug te willen komen op de door ons in oktober gemaakte afspraken. Van een conflict met Suriname is dan ook in mijn visie geen sprake, wij zijn in voortgaand gesprek over de totstandkoming van een moderne ontwikkelingsrelatie. Daarbij is er uiteraard geen sprake van het opdringen van sectorkeuze door Nederland.’

De nieuwe regering moet ‘haar eigen verantwoordelijkheid centraal (…) stellen in het proces van nationale ontwikkeling in Suriname. Een van de lovenswaardige elementen van dit proces is de wijze waarop de Surinaamse regering het bedrijfsleven, de vakbeweging en het maatschappelijk middenveld betrekt bij de beleidsontwikkeling,’ aldus Herfkens. De minister heeft aangegeven dat er ook aan Surinaamse kant de visie heerst ‘dat sectorbenadering en sectorconcentratie betekent dat Suriname op zoek moet naar meerdere donoren, waaronder Wereldbank en Europese Commissie’.

Reacties