Herbebossingsproject in India verbetert ook positie vrouwen

04-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Met de Europese hulp werden vrouwencoöperaties opgericht om de nodige expertise over het project en het zaadgoed te verspreiden. Van andere plaatsen in de deelstaat werden vrouwelijke boswachters en projectbegeleidsters naar het heuvelgebied gebracht om de plaatselijke vrouwen bij te staan en op te leiden.

De vrouwen hebben ook geleerd zelf genoeg zaadgoed te winnen. Er zijn nog meer positieve effecten. Vrouwelijke ondernemers profiteren van de spaar- en kredietcoöperaties die werden opgezet. Er zijn ook 25 vrouwencentra verschenen waar vrouwen hun zaken kunnen bespreken.

In zo’n 300 dorpen waar het project 10 jaar geleden van start ging, werd de inwoners gevraagd een voorstel te doen voor het herbebossingsproject. Het bijzondere is dat het voorstel van de vrouwen werd aangenomen. Dit betekent een kleine revolutie in de gemeenschappen waar vrouwen het woord niet mogen nemen in het bijzijn van oudere mannen.

De panchayats, de lokale raden waarin de mannen het voor het zeggen hebben, stelden voor boomsoorten aan te planten waarvan de vruchten of het hout verkocht kon worden. De vrouwen pleitten er juist voor naast bomen ook groenten voor eigen verbruik aan te planten en gras dat ze als veevoer zouden kunnen gebruiken voor hun vee.

Op 21.000 hectare van de gronden die toebehoren aan de bevolking van dorpen in het projectgebied, worden nu voedergewassen en groenten gekweekt. De 30.000 ton veevoer die dat jaarlijks oplevert, stelt de dorpelingen in staat meer vee te houden; ze produceren dus ook meer melk dan vroeger.

Op het gebied van milieu heeft het project ook voor goede resultaten gezorgd. Volgens de Europes Unie laten satellietbeelden zien dat het beboste areaal in het projectgebied in tien jaar tijd zowat verviervoudigd is. De dorpelingen kweken zelf bomen om aan herbebossing te doen, maar ze gebruiken ook minder hout doordat de vrouwen hebben over zijn gegaan op zuinige allesbranders.

Onlangs werd de bijstand van de Europese Unie aan het project beëindigd. De Europese donoren gaven 29 miljoen euro, meer dan 80 procent van de totale kostprijs van het project.

Of de positieve resultaten van het project behouden kunnen blijven, is nog maar de vraag.

De voormalige dorpsoverste Raghav vindt dat de projectautoriteiten het beheer over de gronden te vroeg weer helemaal aan de dorpsbesturen hebben overgedragen. Volgens haar zijn er alweer dorpelingen die beschermde bomen beginnen om te hakken nu het toezicht is verminderd. De sociale controle is nog niet sterk genoeg om die praktijken tegen te houden.

‘Vrouwen zijn onafhankelijker geworden, maar het project zou moeten doorlopen om de zaken zo te houden,’ stelt Anita Raghav, een voormalige dorpsoverste uit de streek van de Aravalli heuvels nabij Delhi.

Reacties