Helpt schuldverlichting?

01-07-2006
Door: Tekst: Elles van Gelder


Afgelopen maand stelde CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier minister Van Ardenne een aantal vragen over schuldverlichting. Ferrier wilde van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking weten of ze de mening deelt dat het kwijtschelden van schulden niet leidt tot een structurele verbetering van de economische situatie van arme landen. Volgens een recent rapport van de Independent Evaluation Group van de Wereldbank staan veel arme landen waarvan de schulden zijn kwijtgescholden er namelijk weer net zo slecht voor als vóór de schuldverlichting. Door nieuwe leningen, hogere uitgaven aan de sociale sector en gebrek aan exportmogelijkheden duiken ze opnieuw in de rode cijfers.

In haar reactie benadrukte Van Ardenne dat de schuldenlast van de arme landen gemiddeld nog steeds lager is dan vóór de kwijtschelding. Wel voegde ze hieraan toe dat schuldkwijtschelding alleen 'geen garantie biedt voor het voorkomen van onhoudbare schulden'. Volgens de minister zijn lage-inkomenslanden zelf verantwoordelijk voor een goed schuldenbeleid, maar moeten ze daarbij voldoende steun krijgen. Pas dan kan kwijtschelding leiden tot een structureel lagere schuld en dus tot een structurele verbetering van de nationale financiën. Ook pleitte Van Ardenne wederom voor het belang van toenemende exportmogelijkheden voor arme landen. In het volgende nummer van Vice Versa wordt uitgebreid ingegaan op deze belangrijke discussie.Reacties