Heineken meest transparant in duurzaamheidsverslag

24-02-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De VBDO deed dit onderzoek voor de vierde keer. Om de verslagen te kunnen beoordelen gebruikt de VBDO de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit is een internationaal erkende standaard voor duurzaamheidsverslaglegging en maakt zichtbaar hoe bedrijven presteren op economisch-, sociaal- en milieugebied.

In 2004 gebruikten 17 bedrijven deze richtlijnen voor hun eigen verslaglegging. Dat waren er in 2003 nog elf. De VBDO constateert dan ook dat over de gehele linie de kwantiteit en de kwaliteit van de verslagen van beursgenoteerde ondernemingen is toegenomen.

De 17 bedrijven die de GRI-richtlijnen hanteren, hebben volgens de Transparantie Meetlat van de VBDO hun duurzaamheidsrapporten aanzienlijk verbeterd. Volgens Piet Sprengers, directeur van de VBDO, heeft het onderzoek zich alleen gericht op de transparantie van deze ondernemingen. 'We hebben niet gekeken naar hun feitelijke prestaties op economisch, sociaal en milieugebied.'

Stemadvies

Het duurzaamheidsverslag van Heineken behaalde volgens de VBDO-meetmethode een score van 81 procent. Dit is 20 procent meer dan de hoogste score van vorig jaar, die toen door Philips werd behaald. Nutreco, Philips, Shell en DSM scoorden dit jaar respectievelijk 79, 76, 70 en 67 procent. De laagste scores van de bedrijven met een duurzaamheidsverslag worden behaald door Reed Elsevier (29%) en P&O Nedlloyd (27%). Zij behoren daarmee tot de middenmoot.

Helemaal geen score halen alle overige bedrijven van AEX en Midkap. Zij hebben namenlijk helemaal geen duurzaamheidsverslag uitgebracht. Tot deze groep behoren volgens het VBDO-onderzoek onder meer Ahold, Randstad, Vedior en Laurus. Bedrijven als TPG, CSM, VNU en Wolters Kluwer vermelden meer of minder duurzaamheidsinformatie in hun financieel jaarverslag.

De VBDO gebruikt de resultaten van het onderzoek voor een voorlopig stemadvies op de komende aandeelhoudersvergaderingen als de jaarverslagen worden besproken. Alle AEX en Midkap ondernemingen die meer dan 35% behaalden, krijgen een positief stemadvies. Onthouden van stemming wordt geadviseerd voor alle ondernemingen die minder dan 35% scoren of die beloofd hebben om in de nabije toekomst meer duurzaamzaamheidsinformatie te zullen publiceren. De overige ondernemingen krijgen een negatief stemadvies.

Onderzoek VBDO
Global Reporting Initiative

Reacties