‘Heimelijke sproeivliegtuigen vernietigen Afghaanse opium’

28-02-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Tijdens een nacht in de eerste week van februari waakte schaapherder Abdullah over zijn kudde toen een vliegtuig drie keer laag overvloog. 's Morgens waren zijn ogen zo opgezet dat hij ze niet meer kon openen. Om hen heen stierven zijn schapen. Hoewel de boeren wel zagen dat er wit poeder op hun gewassen zat, voedden ze hun dieren en zichzelf ervan. Enkele uren later werden de dieren ziek, zeggen de dorpsbewoners, en de dorpelingen kregen koorts, jeuk en diarree. Vooral kinderen hadden er last van. Een week later waren de oogsten - graan, groente en papaver - aan het doodgaan.

De gebeurtenis op 3 februari heeft de herders in dit afgelegen gebied in de provincie Helmand boos en achterdochtig gemaakt, schrijft The New York Times. Ze zijn ervan overtuigd dat iemand de velden besproeit met chemicaliën, mogelijk om de enorme papaveroogst te vernietigen. Van de papaver wordt opium gemaakt.

Het gerucht dat er in Afghanistan heimelijk met chemicaliën wordt gesproeid op opiumvelden is niet nieuw. In november meldden de bewoners van Nimla, in de provincie Nangarhar dat hun oogsten 's nachts door vliegtuigen werden besproeid. Afghaanse en buitenlandse beambten die monsters namen van de kleine grijze korrels bevestigden dat er was gesproeid. Volgens The New York Times hebben twee westerse ambassades monsters voor analyse naar het buitenland gestuurd. De resultaten hiervan zouden nog niet bekend zijn.

Verantwoordelijkheid

Eind vorig jaar veroordeelde president Hamid Karzai van Afghanistan het sproeien vanuit de lucht. Hij zei dat zijn regering dat niet deed en dat hij ook niet op de hoogte was van dergelijke operaties. Hij vroeg de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om opheldering. Beiden ontkenden betrokkenheid bij eventuele verdelgingsvluchten.

Ook een delegatie van de Afghaanse regering, die het incident van 3 februari heeft onderzocht, heeft geen bewijs gevonden van sproeivluchten. Een natuurlijke ziekte heeft de oogst en het vee gedood, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Hoewel het dus onduidelijk blijft of de oogst al dan niet is vergiftigd, is het duidelijk dat de explosief toegenomen opiumteelt in Afghanistan een grote zorg is voor de VS, Groot-Brittannië en andere landen. Volgens de New York Times gaan er in de VS al maanden stemmen op om de opiumvelden vanuit de lucht te besproeien en zo het probleem te beteugelen.

In december diende de regering-Bush een voorstel in om 152 miljoen dollar vrij te maken voor verdelgingsvluchten, als onderdeel van een hulpplan voor drugsbestrijding in Afghanistan. In januari werden de verdelgingsvluchten uit het plan geschrapt, nadat president Karzai zich tegen de methode had gekant.

In januari hebben 31 hulporganisaties hun zorg uitgesproken over het drugsbestrijdingsbeleid van de VS in Afghanistan. Dat is volgens de organisaties te veel gericht op vernietiging van de opium.

'Grootschalige vernietiging in 2005 ondermijnt de economie en ruïneert arme families. Ontwikkelingsprojecten hebben niet genoeg tijd om alternatieve inkomensbronnen te creëren', citeert de Amerikaanse krant de organisaties. Ze stellen dat de nadruk moet komen te liggen op bestrijding van de drugshandel en op ondersteuning van de boeren.

De VS hebben ervaring met het vanuit de lucht vernietigen van drugsoogsten. In Colombia zijn in de afgelopen jaren vele hectaren cocavelden besproeid met pesticiden door Amerikaanse vliegtuigen. Dit gebeurde met instemming van de Colombiaanse regering. Ook in Colombia is de methode omstreden omdat de pesticiden ook terecht komen op voedseloogsten en zelfs op mensen.

Reacties