Hardnekkig verzet VS tegen internationale controle op biologische wapens

26-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De bijeenkomst die 19 november in Genève van start ging, is bedoeld om maatregelen uit te werken waarmee het verbod op biologische wapens, dat uit 1972 dateert, kan worden afgedwongen.

Het Verdrag over Biologische Wapens is al 30 jaar van kracht, maar er is geen instrument voorhanden om te controleren of de gemaakte afspraken ook nageleefd worden.

Na zeven jaar onderhandelen lag er in juli een voorstel op tafel om zo'n mechanisme in het leven te roepen. Maar dat werd direct afgeschoten door de VS.

Volgens Washington zette het ontwerpdocument de deur open voor industriële spionage. De Amerikaanse farmaceutische industrie en de biotechnologische sector vrezen dat ze hun bedrijfsgeheimen prijs moeten geven aan de concurrentie.

Bij de start van de conferentie verwachtten de meeste delegaties dat de VS zouden bijdraaien. Maar blijkbaar hebben de aanslagen van 11 september en de daaropvolgende antrax-crisis weinig invloed gehad op de visie van Washington.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Wapenbeheersing, John Bolton, verklaarde deze week dat het ontwerpverdrag ‘wat ons betreft dood is’.

In tegenstelling tot de VS zijn de meeste VN-lidstaten voorstander van wereldwijde afdwingbare inspecties in laboratoria en defensie-installaties waar biologische wapens geproduceerd of opgeslagen kunnen worden.

De VS hebben wel een reeks alternatieve voorstellen gedaan. Washington is voorstander van een internationaal mechanisme dat de uitbraak van verdachte ziektes moet onderzoeken. Ook wil het Witte Huis strengere veiligheidsregels op basis van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tibor Toth, de Hongaarse voorzitter van de conferentie, wees erop dat die aspecten verwerkt zijn in de voorstellen die de VS in juli verwierpen. Onder meer Frankrijk, Chili en China gaven deze week te kennen dat ze niet gediend zijn met het Amerikaanse standpunt.

Bij de opening van de conferentie haalde Bolton meteen uit naar een aantal landen die volgens hem biologische wapens ontwikkelen. De Amerikaanse onderminister wees naar Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Syrië en Sudan (dat het verdrag niet heeft ondertekend). Deze landen zouden clandestiene biologische bewapeningsprogramma’s hebben.

Bolton vreest dat inspecties zogenaamde bandietenstaten er niet van zullen weerhouden biologische wapens te ontwikkelen. Ze vormen echter wel een risico voor de nationale veiligheid van de VS en de geheimen van de Amerikaanse bio-industrie.

‘We zullen geen akkoorden afsluiten die bandietenstaten de mogelijkheid zullen geven om biologische wapens te ontwikkelen,’ aldus Bolton.

Reacties