‘Handelsronde WTO bedreigt milieu- en sociale wetgeving’

26-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vinden onderhandelingen plaats over liberalisering van de wereldhandel. De huidige onderhandelingsperiode wordt Doha-ronde genoemd. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de handel in landbouwproducten als katoen en suiker.

Friends of the Earth (Foei) heeft nu eens onderzoek gedaan naar de onderhandelingen over markttoegang voor niet-agrarische producten (non-agricultural market access - Nama), een deel van de Doha-ronde. Daaruit blijkt dat vele landen proberen milieuregels, sociale wetten en gezondheidsbepalingen in andere landen teruggedraaid te krijgen.

Onder vuur liggen onder meer regels om elektrische apparaten zuiniger te maken, wetten die de handel in bedreigde diersoorten aan banden leggen en beperkingen op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën.

Exportmogelijkheden

Zo probeert Japan volgens Foei bijvoorbeeld de nieuwe REACH-wetgeving (registratie, evaluatie en toelating van chemicaliën) van de Europese Unie te herroepen. Volgens Foei zijn het niet alleen wereldmachten als
de Verenigde Staten, China en Japan maar ook ontwikkelingslanden als Egypte, Senegal, Thailand en Kenia die juridisch in het offensief zijn gegaan. Uiteindelijk is het alle landen te doen om vergroting van hun exportmogelijheden.

Zo hebben de 79 ACS-landen, de voormalige Europese koloniën in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de aanval ingezet op wetten die voor producten labels en certificaten voorschrijven. De advocaten van de landen proberen onder het mom van handelsverstoring ook maatregelen tegen milieuverontreiniging of schending van arbeidsrechten terug te draaien.

De landen doen niets illegaals; de WTO heeft met het oog op handelsconflicten klachtenprocedures in het leven geroepen. Maar volgens Friends of the Earth betekenen de de pogingen om milieuregels en sociale wetten in andere landen terug te draaien een regelrechte bedreiging voor de natuur en de gezondheid en het welzijn van mensen in de hele wereld. Jarenlange campagnes voor strengere milieunormen en rechten van werknemers zouden teniet worden gedaan.

Reacties