Handelsbelangen Derde Wereld lopen niet synchroon

08-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Pakistaanse minister van Handel, Abdul Razzak Dawood, zei te hopen dat er een nieuwe handelsronde wordt gelanceerd in Qatar.

‘De ontwikkelingslanden hebben een gezamenlijke kijk (op Qatar, red.) en, als God het wil, kunnen we dat gezamenlijke front behouden en onze belangen verdedigen,’ aldus Dawood.

Maar Pakistan heeft ook zijn eigen belangen. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Japan en China, hebben Islamabad al grotere markttoegang voor hun producten beloofd vanwege hun bijdrage aan de anti-terrorisme coalitie. Pakistan wil dat in bilaterale gesprekken in Qatar geconcretiseerd zien.

Ook Zuid-Afrika en andere sterkere ontwikkelingslanden als Brazilië, Nigeria, Egypte, Argentinië en Chili zijn voorstander van een nieuwe handelsronde. Hoewel ook deze losse alliantie, intussen G-Zuid geheten, grote meningsverschillen heeft over wat onderhandelbaar is en wat niet.

De Zuid-Afrikaanse regering distantieerde zich de afgelopen weken opvallend sterk van de meeste andere ontwikkelingslanden. ‘We zullen onze belangrijkste handelspartners verliezen als er geen nieuwe ronde komt,’ zei Alec Erwin, de Zuid-Afrikaanse minister voor Handel en Industrie. ‘De WHO-regels zijn subtiel en werkbaar. Het alternatief is chaos.’

De G-Zuid staan ook achter de ‘nieuwe thema's’ waar de industrielanden op aandringen: investerings- en concurrentieregels, geschillenregeling, en internationale vakbondsregels en milieunormen.

Armste landen buitenspel
De Zuid-Afrikaanse regering doet dat naar eigen zeggen uit strategische overwegingen. ‘Een akkoord bestaat pas als er over alle punten overeenstemming is bereikt,’ zegt Erwin. ‘Voor wat hoort wat. Wat ik toegeef op het vlak van investeringsregels, geef jij toe op het vlak van landbouw. Zo werkt een consensusmodel.’

Critici menen dat Zuid-Afrika een kapitale vergissing begaat. ‘Correcties op bestaande scheeftrekkingen kunnen niet geruild worden tegen eisen die tot nieuwe onrechtvaardigheden leiden,’ zegt handelsexpert Dot Keet

Zuid-Afrika heeft volgens Keet een kans laten liggen door geen alliantie op te bouwen met andere Afrikaanse landen. Keet: ‘Zonder Afrikaanse samenwerking kan er geen stabiliteit en ontwikkeling komen in Afrika.’ Aan het eind van de rit moeten er echter nieuwe handelsakkoorden uit de bus komen, ‘anders doemt het spookbeeld van onevenwichtige bilaterale akkoorden op,’ aldus Keet.

Veel Afrikaanse landen scharen zich aan de kant van de zogeheten Like Minded Group. Deze groep wordt geleid door India, gevolgd door een groep van Zuidoost-Aziatische landen als de Filipijnen, Indonesië en Singapore, en de 49 Minst Ontwikkelde Landen (MOL).

Zij verzetten zich tegen een verdere liberalisering zolang de WTO de spelregels voor de wereldhandel niet hervormt. Zij menen dat het huidige handelssysteem de armste landen volledig buitenspel zet. Ook vinden zij de WTO ontoelaatbaar zolang Europese boeren per dag honderden miljoenen euro subsidies krijgen.

Qatar is pas een succes als er een onderzoek komt naar wat de Uruguay-ronde hen werkelijk heeft opgeleverd en de rijke landen eerst de afspraken van de Uruguay-ronde nakomen, aldus de ‘Groep India’.

Laatste nieuws over Qatar
WTO website

Reacties