Handel in ivoor blijft verboden

18-04-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: Doris

Tussen 1970 en 1980 nam het aantal Afrikaanse olifanten met de helft af. Daarop volgde in 1990 een ban op de handel in grote slagtanden. Volgens natuurbeschermers heeft dat verbod de olifant voor uitsterven behoed.

In 1997 is voor korte tijd geprobeerd de handel weer een kans te geven. Uit onderzoeken van natuur- en milieuorganisaties bleek toen dat de illegale jacht en de smokkel van ivoor flink toenamen. Zowel de Tweede Kamer als het Wereld Natuur Fonds waren om die reden voorstander van een verbod op internationale handel.

Ginette Hemley van het Wereld Natuur Fonds: “Wij zijn blij dat zij erkennen dat het voorbarig is om in ivoor te handelen zolang er nog geen controlesysteem is om vast te stellen of er een toename is van stroperij.”

In Niarobi pleitte een aantal landen op de Conventie over Internationale Handel in Bedriegde Diersoorten en Flora en Fauna (Cites) voor heropening van de jacht. Maar op het laatste moment gingen landen met een grote olifantenpopulatie, Botswana, Namibië en Zimbabwe, toch akkoord met het handelsverbod.

Afrikaanse landen prezen het compromis als een overwinning voor de Afrikaanse eenheid.

Controlesysteem
Dat controlesysteem liet te wensen over. Ook de afgelopen jaren zijn veel olifanten afgemaakt voor hun ivoren slagtanden. De deelnemers aan de zogeheten Cites-conferentie besloten een alternatief monitoring systeem op te zetten tegen de illegale jacht op olifanten.


Wel mogen landen met veel olifanten ivoor verkopen van afgeschoten dieren die ziek zijn of door een natuurlijke dood gestorven. Het compromis in Nairobi staat ook de verkoop van olifantenhuiden toe. Voor stropers is het villen van een olifant te veel moeite, vergeleken met het simpel afhakken van de slagtanden.

De mogelijkheid dat de handel over drie jaar weer mogelijk is, ligt open. Dat is vooral voor de zuidelijk-Afrikaanse landen aantrekkelijk. Kenya is fel tegenstander van de olifantenjacht. Dit land had te maken met een grote illegale markt. In de safari-parken lijden dat tot grote bloedbaden onder de beesten.


De Cites-conferentie duurt tot 20 april.

Meer over Cites en bedreigde dier- en plantsoorten

Reacties