Grotere gelijkheid tussen seksen geeft meer welvaart

05-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/ANP/onzeWereld

Landen met een kleinere kloof tussen mannen en vrouwen presteren economisch beter. Landen waar de positie voor vrouwen slecht is, kennen meer armoede, hebben een trage economische groei en hebben een zwakker bestuur, aldus de Wereldbank.

‘Deze algemene conclusie zal voorvechters van sekse-gelijkheid niet verbazen,’ zegt Karen Mason, directeur ‘Gender and Development’ bij de Wereldbank. ‘Maar we hopen wel dat dit onderzoek anderen zal overtuigen dat het cruciaal is om gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen.’

De Wereldbank ging bijvoorbeeld na wat het meest bijdraagt aan ondervoeding van kinderen in 63 landen tussen 1970 en 1995. Daaruit bleek een link tussen ondervoeding en de scholingsgraad van vrouwen. Hoe hoger de opleiding hoe lager de ondervoeding.

Landen waar meisjes 50 procent minder kans maken om naar school te kunnen gaan dan jongens, hebben op duizend pasgeboren babies 21 meer sterfgevallen.

Uit een studie naar boerderijen in zuidelijk Afrika zou blijken dat als vrouwen meer toegang tot productiemiddelen krijgen, de productie met ruim eenvijfde stijgt. Onderzoeken in Azië, het Midden-Oosten en Afrika, bevestigen de algemene conclusie van de onderzoekers.

Veel landen hebben wetten aangepast
Het rapport van de Wereldbank is tactisch getimed. Deze week komen in NewYork vertegenwoordigers uit 188 landen bijeen om na te gaan wat er van de mooie beloften die in 1985 in China gemaakt zijn, is terechtgekomen. Op de conferentie in Peking werden tal van afspraken gemaakt die tot een verbetering van de positie van de vrouw moesten leiden.

In 1995 was iedereen het eens met algemene principes: vrouwen zouden meer toegang moeten krijgen tot beslissingsniveaus, mannen en vrouwen zouden het huishouden en de zorg van het gezin meer moeten delen en duurzame ontwikkeling zou gebaat zijn bij een gelijkwaardig partnerschap.

Op het eerste zicht is er wel wat resultaat geboekt. De meeste regeringen die destijds waren vertegenwoordigd, hebben de voorstellen die in 1995 zijn opgesteld overgenomen. In 64 landen zijn de nationale wetten aangepast.

Voorzitter van de conferentie ‘Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the 21st Century’ in New York, de Namibische VN-ambassadeur Theo-Ben Gurirab, ziet enkele verbeteringen. ‘Vrouwen leven langer, hebben iets meer toegang tot voedsel en werkgelegenheid. Er is meer erkenning voor het verband tussen de invloed van vrouwen op beleidsniveau, ontwikkeling en armoede-bestrijding. Ook is er eensgezindheid dat verkrachting tijdens gewapende conflicten een oorlogsmisdaad is.’

Maar volgens Gurirab is er ‘nog een heel lange weg te gaan’ om de afspraken van vijf jaar geleden om te zetten in echt, concrete resultaten. In heel wat staten is de positie van de vrouw nog belabberd. In Koeweit hebben ze nog steeds geen kiesrecht en in veel islamitische landen worden vrouwen en meisjes ongestraft vermoord om de eer van de familie te redden.


Gurirab benadrukt dat vrouwen nog altijd veel te maken hebben met discriminatie en gemiddeld 50 tot 80 procent verdienen van wat mannen krijgen. Maar liefst 70 procent van de armen in de wereld is vrouw. De geringe vooruitgang is volgens Gurirab te wijten aan gebrek aan politieke wil en het onvoldoende beschikbaar stellen van financiële middelen.

Vrijdag moet de conferentie in New York met een slotverklaring worden afgerond. De bedoeling is dat er concretere afspraken op papier komen. Sommige deelnemers hebben echter de indruk dat bepaalde landen de klok liever terugdraaien. Met name het Vaticaan, Pakistan, Libië, Iran en Algerije willen in de onderhandelingen nogal eens dwarsliggen, aldus een vertegenwoordiger van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Meer lezen over vrouwen-conferentie

Reacties