Groot deel tsunami-slachtoffers Sri Lanka nog verstoken van hulp

03-02-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Zo'n vijf weken na de ramp is Sri Lanka overspoeld door hulp van buitenlandse donoren en multilaterale instellingen. Volgens Tilak Ranaviraja, namens president Chandrika Kumaratunga verantwoordelijk voor de hulp, heeft de regering naar schatting 80 miljoen euro nodig voor voedselhulp en onderdak voor de noodlijdende landgenoten.

'Het spijt me te moeten zeggen dat de overheid niet zo efficiënt werkt als gewoonlijk,' zei Ranaviraja tegen het persbureau Reuters. 'De president is niet gelukkig met deze situatie en wil dat tenminste driekwart van de slachtoffers uiterlijk 7 februari de hulp krijgt die nodig is.'

Volgens Ranaviraja zijn bureaucratie, overtollig papierwerk, corrupte ambtenaren en onwetendheid bij de slachtoffers enkele oorzaken van de traag lopende hulpoperatie. De topambtenaar ontkende geruchten over verdwijnend geld en een opvangkamp dat verrot voedsel verstrekte, niet. 'Er is een zekere mate van corruptie op de laagste niveaus. Daartegen zullen we optreden.'

Volgens de Aziatische ontwikkelingsbank, een Japanse bank voor Internationale Samenwerking en de Wereldbank, drie belangrijke kredietverstrekkers, heeft Sri Lanka bijna 1,2 miljard euro nodig om zich te herstellen van de tsunami. De Srilankaanse regering zelf zegt 2,7 miljard euro nodig te hebben.

Tamil Tijgers

De miljoenen die het land nu bereiken, zijn ook onder de Tamil Tijgers niet onopgemerkt gebleven. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times heeft de verzetsbeweging die aanzienlijke delen van het noorden en oosten controleert, berekend dat voor de wederopbouw in deze gebieden ongeveer 1 miljard euro nodig is. Regering en Tamil Tijgers bevochten elkaar ongeveer twee decennia voordat in 2002 een staakt-het-vuren werd overeengekomen.

Aangezien de Tamil Tijgers door een aantal regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten, worden beschouwd als een terroristische organisatie, kan de beweging geen hulpgelden werven. Anderzijds kan de Srilankaanse regering in het noorden en oosten weinig uitrichten zonder toestemming of medeweten van de Tijgers.

De Tamil Tijgers hebben voorgesteld een coördinerende instantie in het leven te roepen, waarin behalve de regering en de rebellen ook vertegenwoordigers van de politieke moslimbeweging plaatsnemen. 'We willen geen regeringsinstantie. Die hebben al te vaal bewezen inefficiënt en corrupt te zijn,' aldus een onderhandelaar van de Tamil Tijgers.

Reacties