Groep landbouwlanden eensgezind naar WTO-top

07-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Cairnsgroep, deze week bijeen in de Uruguayaanse badplaats Punta del Este voor de 22ste vergadering, verenigt achttien landen die landbouwproducten exporteren. De groep dankt haar naam aan de Australische plaats waar de groep in 1986 werd opgericht.

De Cairnsgroep wil op de vierde ministerconferentie van de WTO, begin november in Qatar, drie centrale eisen naar voren schuiven: de afschaffing van exportsubsidies voor landbouwproducten, een betere toegang tot de markt en de vermindering van de binnenlandse steun die de handel in en de productie van landbouwproducten verstoort.

De groep wil in Qatar ook aandringen op een speciale behandeling voor de ontwikkelingslanden.

De Cairnsgroep bestaat uit Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Fiji, de Filipijnen, Guatemala, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, Thailand, Uruguay en Zuid-Afrika.

In Punta del Este waren ook de Verenigde Staten (VS) vertegenwoordigd door Handelsgezant Robert Zoellick en Landbouwminister Ann Veneman. Ook de Keniaanse minister van Handel en Industrie Nicholas Biwott was aanwezig.

De slotverklaring wijst erop dat de verstoring van de wereldmarkt voor landbouwproducten veel ontwikkelingslanden verhindert een sterke landbouwsector uit te bouwen en een aanhoudende economische groei te realiseren.

De ministers van de Cairnsgroep stellen ook dat een betere markttoegang in een wereld zonder subsidies van essentieel belang is voor de ontwikkeling en voor de afschaffing van de armoede.

De groep maakt zich zorgen over de 360 miljard dollar subsidies die landbouwers in de geïndustrialiseerde landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO elk jaar ontvangen.

De ministers klagen over het protectionisme dat nog altijd bestaat in de industrielanden in de vorm van toltarieven en andere barrières zoals onverantwoord strikte gezondheidsnormen.

Een bijstelling van die situatie zou volgens hen leiden tot een groei van het wereldwijde bruto product en tot aanzienlijke winsten voor ontwikkelingslanden.

Hardere taal
Tegelijk met de ministers hebben ook de verenigingen uit de landbouwsector van de 18 lidstaten van de Cairnsgroep vergaderd in Punta del Este. Hun slotverklaring sprak nog veel hardere taal.

Zij roepen op tot een boycot van de start van de nieuwe ronde multilaterale handelsbesprekingen in Doha, 'tenzij er ernstige inspanningen komen voor de hervorming van de handel in landbouwproducten.'

De minister van Handel en Buitenlandse Handelsbesprekingen van Nieuw-Zeeland, Jim Sutton, noemt de verklaring van de landbouwbedrijven de hardste uit de geschiedenis van de Cairnsgroep. Hij kan wel begrip opbrengen voor de frustratie van de landbouwers.

De voorzitter van de Plattelandsvereniging van Uruguay, Roberto Symonds, verdedigt het standpunt van zijn collega's: 'We verwachten deze keer werkelijk vooruitgang. Wij willen niet dat onze problemen in Doha worden genegeerd en dat enkel de andere belangen aan bod komen.'

De Cairnslanden wijzen erop dat zij het op vele punten eens zijn met de VS, vooral met betrekking tot het opnemen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten in de nieuwe ronde van WHO-onderhandelingen.

Tijdens een ontmoeting met de ministers van het Mercosur-handelsblok - Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay - stelde de Amerikaanse handelsgezant Zoellick dat Washington vooral de start van de nieuwe gespreksronde in Qatar wil laten slagen, omdat de onderhandelingen de voorwaarden zullen scheppen voor vrije handel.

De vertegenwoordigers van de VS hebben beloofd contact te houden met leden van de Cairnsgroep. Zij willen er samen op aandringen dat de handel in landbouwproducten op de agenda van de multilaterale gesprekken komt.

De VS zal daarvoor 'niets in ruil vragen', omdat dit een 'gezamenlijke doelstelling' is van Washington en de landen die landbouwproducten uitvoeren.

Maar tijdens de gesprekken tussen de VS en Mercosur doken toch ook wel wat verschillen op. Zoellick gaf toe dat het erg onwaarschijnlijk is dat het Amerikaanse Congres zou instemmen met een vermindering van de landbouwsteun, als de Europese Unie en Japan niet hetzelfde doen.

Reacties