Ook EU geeft milieutips aan burger

30-05-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

De ruim vijftig adviezen van de Europese Commissie zijn in het Engels, Frans en Deens en Nederlands beschikbaar en vallen uiteen in vier categorieën; Zet Lager, Schakel Uit, Recycle en Loop!

Volgens statistieken van de Europese Commissie is een kwart van het energieverbruik toe te schrijven aan huishoudens. Die gebruiken 70 procent daarvan voor verwarming, 14 procent voor verwarming van water en zo'n 12 procent voor elektriciteit. De privé-auto draagt voor 10 procent bij aan de Europese uitstoot van koolstofdioxide (CO2).

Commissie-voorzitter Barroso licht de bedoeling van de campagne Klimaatverandering toe op de homepage: 'Deze campagne complementeert en versterkt onze inspanningen op politiek en wetgevend vlak en maakt duidelijk in hoeverre elk van ons medeverantwoordelijk is voor de verandering van het klimaat en wat wij kunnen en moeten doen om dit gevaar in te dijken.'

 

Oftewel, de Europese burger moet volgens Loop! minder korte autoritjes maken, de auto met spons en emmer wassen in plaats van in een wasstraat, de eventuele airco in de auto alleen gebruiken bij tropische temperaturen en de wagen niet stationair laten draaien als ie stilstaat.

'Hypocriet', noemt een woordvoerder van milieu-organisatie Friends of the Earth de campagne. 'Barroso appelleert enerzijds aan het milieubewustzijn van de burger maar rijdt zelf een Four Wheel Drive, het meest energieverslindende monster op straat', aldus Jan Kowalzij tegenover een journalist van de website Euobserver. Kowalzij erkent dat burgers een verantwoordelijkheid hebben, maar 'Barroso slaagt er niet in een industriebeleid te realiseren dat de uitstoot structureel reduceert.'
 

 

Overigens bleek vorige week uit de Milieubalans 2006 van het Milieu- en Natuurplanbureau dat Nederlandse bedrijven geleidelijk schoner zijn gaan produceren. Daarentegen laat de milieuvriendelijkheid in het gedrag van de Nederlander te wensen over.

 

 

Voor welwillende burgers zijn er al langere tijd diverse sites met tips voor energiebesparing en ander milieuvriendelijk gedrag, zoals:

- Bespaar energie per koelkast of printer: Milieucentraal
-
Besparen in dubbele zin: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
- Tips van de overheid: Ministerie van VROM
- Een top 10 van energiezuinige apparaten: Hier

 

 

Site van de Europese Unie

Reacties