Poolse regering krabbelt schoorvoetend terug in conflict rond oerbos Bialowieza

08-08-2017 Bron: OneWorld
Blokkade van een velmachine op 4 augustus 2017
Blokkade van een velmachine op 4 augustus 2017 - Foto: Paweł Głogowski
De Poolse regering voert het bevel van het Europees Hof van Justitie om de kap van het oerbos van Bialowieza per direct te stoppen vooralsnog niet uit. Minister van Milieu Szyszko probeert zijn beleid te redden met een veiligheidsargument, maar lijkt onder de druk te bezwijken.
Actueel – 

Lees hier wat we al eerder schreven over de ontwikkelingen rond de kap van het laatste Europese oerbos. 

Frans Timmermans, eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese commissie, verstuurde gisteren samen met zijn collega van Milieu Karmenu Vella, twee brieven op hoge poten over het conflict rond het oerbos van Bialowieza. Een brief ging naar het Europees Hof van Justitie om een snellere uitspraak de vragen, en een naar de Poolse regering om te eisen dat de voorzieningsuitspraak van 27 juli van het Europese Hof per direct ten uitvoer wordt gelegd. Op het verzoek om een snellere uitspraak kregen de commissarissen per omgaande bericht van het Hof dat de zaak begin september behandeld zal worden. De Poolse regering zoekt ondertussen naarstig naar juridische argumenten om de kap ondanks het verbod van het Europees Hof voort te zetten. Gisteren nog kwamen er berichten uit het bos dat de kap onverminderd voort gaat.

Acties oerbos augustus 2017Media mogen niet filmen - Foto: Paweł Głogowski

Buiten de EU

In haar brief aan de Poolse regering stelde de commissie dat ze de weigering van de Poolse regering mee neemt in de al lopende rechtsstaat procedure. Het is niet eerder voorgekomen dat een lidstaat weigerde een voorzieningsuitspraak ten uitvoer te leggen, de procedure is onderdeel van het Europees recht en met het niet uitvoeren van de uitspraak plaats Polen zich buiten de Europese Unie. Het feit dat de Poolse regering de kap niet per direct stil heeft gelegd, zal minister Szyszko van Milieu begin september in de rechtszaal in Luxemburg zeker geen extra punten opleveren.

235 miljoen euro

Deze vrijdag stuurde minister Szyszko overigens zijn argumentatie op aan het Hof. Hoewel die argumentatie vertrouwelijk is werd een deel toch met het Pools persagentschap gedeeld. In zijn argumentatie stelde hij dat hij handelt conform de habitatrichtlijn en vogelrichtlijn en dat de acties zelfs noodzakelijk zijn om deze richtlijnen uit te voeren. Verder vindt de minister dat de Europese Commissie niet voldoende heeft aangetoond dat er door de kap onomkeerbare schade is ontstaan. De minister stelt ook nog eens dat het per direct stopzetten van de kap resulteert in schade voor de Poolse regering van meer dan 235 miljoen euro. Als laatste zegt hij dat het er allemaal om gaat om de openbare veiligheid in het gebied te garanderen in een poging een ultiem overmacht argument te geven.

Bomen als de Westerkerk

Natuurbeschermers reageerde vrijwel direct op de beweringen van de minister, het grootste deel daarvan zal geen stand houden in het Hof in Luxemburg. Vooral de bewering dat het gaat om 235 miljoen euro aan schade, mocht rekenen op smalende reacties. Een dergelijke schade veronderstelt namelijk dat er in het bos bomen gekapt worden die bijna zo hoog zijn als de Westerkerk in Amsterdam (87,5 meter), terwijl de hoogste boom in Bialowieza vermoedelijk maar 51 meter hoog is, of dat er 170 keer zoveel gekapt moet worden als in 2017. De minister maakt zich al met al nogal belachelijk in aanloop naar de rechtszaak in het Europees Hof. Voor de Polen geen goede zaak omdat de boete en dwangsommen waartoe het Europees Hof Polen kan veroordelen waarschijnlijk de inkomstenderving door de verminderde kap vele malen zullen overschrijden. 

Veiligheid

Maar ondertussen lijkt het erop dat de minister toch onder de grote druk aan het bezwijken is. Ondanks zijn in Polen machtige achterban van bosbouwers en supporters van Radio Maryja. Op de website van het ministerie wordt nu alleen nog het veiligheidsargument genoemd om kap te rechtvaardigen en er is een commissie ingesteld om te onderzoeken of veiligheidskap te rechtvaardigen is. Hoewel er nog steeds gekapt wordt in het bos lijkt er sprake te zijn van een langzame afname van de kap activiteiten. Kapvlaktes zoals we die de afgelopen tijd zagen rond de velmachines zijn zeldzamer, we zien vooral eenzame velmachines die langs wegen en paden individuele bomen kappen.

Nationaal Park

Opmerkelijk was het dat vandaag de directeur van het Nationaal Park aan de Wit-Russische kant van de grens zich vandaag openlijk uitsprak tegen de kap en die beoordeelde als niet effectief. Ondertussen zijn er ook steeds meer Nederlandse activisten in het bos die samen met de Poolse natuurbeschermers de schade inventariseren en waar mogelijk nieuwe kapacties verhinderen. Het oerbos zal weliswaar onder deze minister geen Nationaal Park worden, maar de kans dat het uiteindelijk toch een Nationaal Park wordt onder een volgende Poolse regering, wordt nu alleen maar steeds groter. Ergens gloort er hoop hoewel er niet te snel victorie mag worden gekraaid en hulp nog steeds nodig is.

 

Fotocredit:  Oboz dla Puszczy
______________________________________________________

Oproep!

Ook wij kunnen ons werk niet doen zonder jouw hulp, daarom  blijven we onze artikelen over het laatste oerbos crowdfunden. Vind je het belangrijk dat OneWorld de vinger aan de pols houdt? Dan kun je via dit donatieformulier een bijdrage leveren. 
_______________________________________________________

ErnstJan Stroes

ErnstJan Stroes (1966) is vooral vogelaar, veldbioloog en actief snelfietser....

Lees meer van deze auteur >

Reacties