'Ik krijg tranen in mijn ogen van de mooie woorden van het CDA'

07-11-2006 Bron: OneWorld

Kees Daey Ouwens, hoogleraar duurzame energie aan de TU van Eindhoven
 

'Behalve op hun beloftes voor de toekomst moet je partijen ook op hun prestaties in het verleden beoordelen. Er zit immers een groot verschil tussen de theorie van de programma's en de praktijk. Als je bijvoorbeeld het programma van het CDA naleest op het punt van duurzame energie, krijg ik haast de tranen in mijn ogen van al die mooie woorden. Maar als je kijkt naar wat die partij de laatste vier jaar en vooral de afgelopen maanden in de praktijk heeft gebracht, kun je je afvragen of ze die woorden ook echt in daden zullen omzetten.

 

Dit kabinet heeft het verschrikkelijk gedaan op de grootheid energie, met name in de afgelopen maanden. Zo veroorzaakte het besluit van minister Joop Wijn om de subsidies voor groene energie deels te stoppen, een enorme terugslag. Ik begeleid een aantal bedrijven uit het MKB bij het omschakelen naar groene energie. Na het besluit van Wijn kreeg ik reacties in de trant van 'Dit is de laatste keer dat wij bereid zijn om stappen te zetten.'

Afgerekend

 

Maar goed, de programma's. Het CDA heeft in haar programma veel passages opgenomen over duurzame energie. Wat opvalt is dat die heel beschouwend zijn geschreven. Het is moeilijk om uit die woordenzee iets concreets te halen. Het krioelt van de zinnen als 'Duurzame energie zal een groeimarkt worden.' Tja als je niet met kwantificaties komt, kun je er ook niet op worden afgerekend.

 

De PvdA is wel ontzettend concreet. In 2020 moet de CO2-uitstoot van hen bijvoorbeeld 30 procent lager zijn en moet Nederland het schoonste land van Europa zijn. De PvdA is ook de enige partij die op haar verkiezingspamfletten met de woorden schone energie komt. Over het geheel genomen ben ik het meest tevreden over het programma van de PvdA en vooral omdat ze zo concreet zijn.

 

Ten opzichte van de andere partijen heeft de VVD in haar programma de minste tekst over duurzame energie. Zij verzetten zich een beetje tegen het doemdenken over het milieu. Maar daarmee poets je de negatieve gevolgen van klimaatverandering niet weg. De VVD is in mijn ogen ook een beetje schizofreen. Mark Rutte typeert de VVD als GroenRechts, maar als je hem vraagt wat hij daarmee precies bedoelt, houdt hij het open.

 

Milieuschuld

De teneur van het GroenLinksprogramma is precies tegenovergesteld aan dat van de VVD. Zij zetten zwaar in op regelgeving en hebben het over het aflossen van de milieuschuld. Maar ze blijven net als het CDA meer beschouwend dan concreet. Dat valt me tegen.

 

GroenLinks is ook eigenlijk meer een milieupartij dan een energiepartij. De kennis over duurzame energie zit mijns inziens meer bij de PvdA en D66. Het voorstel uit het D66 programma om mensen die energiebesparende maatregelen in hun huis hebben doorgevoerd vrij te stellen van overdrachtsbelasting vind ik interessant.

 

De SP is van oudsher niet echt een milieupartij maar heeft in haar huidige programma wel haar best gedaan. Op het gebied van duurzame energie leunen zij een beetje tegen de PvdA aan hoewel zij, samen met GroenLinks, het meest duidelijk zijn in hun afwijzing van kernenergie.


Rol overheid
 

Wat ik goed vind aan het programma van de ChristenUnie is dat ze de overheid op het punt van groene energie een belangrijke rol toedichten. Het marktdenken is volgens hen te ver doorgeschoten en dat ben ik met ze eens. Van bedrijven kun je slechts maatregelen op de korte termijn verwachten. Voor maatregelen die op de lange termijn effect hebben, moet je bij de overheid zijn.

 

 

 

In de verkiezingsdebatten die tot nu toe zijn gevoerd, mis ik de discussie over duurzame energie en innovatie. Het gaat vooral over de kinderopvang terwijl de partijen het daar in grote lijnen wel over eens zijn. Laten we het hebben over urgente maatschappelijke kwesties waarover de partijen het juist niet met elkaar eens zijn. Zoals klimaatverandering.'

 

 

 


Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste passages in de verkiezingsprogramma's van CDA, PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie

Passages over duurzame energie in verkiezingsprogramma's

Marianne Wilschut

Marianne Wilschut is een Nederlandse journalist. Ze schrijft onder andere...

Lees meer van deze auteur >

Reacties