Hoe armer, hoe hoger de prijs van het drinkwater

09-11-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

 

In de sloppenwijken van de Keniaanse hoofdstad Nairobi betalen de armen per liter water vijf tot tien keer zoveel als de rijkere inwoners van de stad. De armste huishoudens van El Salvador, Nicaragua en Jamaica spenderen gemiddeld 10 procent van hun inkomen aan water.

 

Tussenhandel
 

Volgens de samenstellers van het Human Development Report betalen arme mensen meer omdat zij vaak niet zijn aangesloten op het drinkwaternetwerk. Zij zijn daarom voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk van een reeks van tussenpersonen zoals de chauffeurs en verkopers van het water. Hierdoor stijgen de kosten per liter water.

 

Aansluiting op de drinkwatervoorziening zou de waterprijs voor de armen omlaag kunnen brengen. Er zijn echter twee belangrijke obstakels: de hoge investeringskosten en het probleem dat mensen die in sloppenwijken wonen, formeel gezien niet het recht hebben om daar te wonen. Een aansluiting op het drinkwaternetwerk zou hen die erkenning wel geven.

 

Zo kan het dat mensen die in de Colombiaanse stad Barranquilla wonen, vijf en een halve dollar per kubieke meter drinkwater kwijt zijn en de inwoners van New York iets meer dan een halve dollar.
 

Grafiek waterprijs HDR
Grafiek uit het HDR over de prijs van water

 

Service

Dat de armen vaak meer voor hun water betalen, wil niet zeggen dat ze ook een betere service krijgen. Integendeel, vaak is het zo dat de rijkere wijken in de stad 24 uur per dag van water zijn voorzien en de arme delen van de stad slechts enkele dagdelen. Dit heeft volgens de samenstellers van het rapport niets met een tekort aan water te maken maar met een oneerlijke verdeling ervan.

 

 

De discussie die de afgelopen jaren is gevoerd of de watervoorziening voor de armen beter in handen van de overheid of van het bedrijfsleven of een combinatie van beide zou zijn, heeft de oplossing van het waterprobleem voor de armen geen goed gedaan, aldus de UNDP. Deze geloofsdiscussie leidt volgens de UNDP slechts de aandacht af van de slechte prestaties van zowel publieke als private drinkwaterleveranciers.

 

Een meer strategische aanpak waarbij water als centraal thema van armoedebestrijding wordt genomen, zou meer effect hebben. Ieder mens, arm of rijk, heeft recht op twintig liter water per dag, stelt de UNDP. Dat zou het startpunt moeten zijn waarmee regeringen aan de slag moeten gaan.

 

Globaal actieplan
 

Om de VN-millenniumdoelen inzake drinkwater en sanitair te halen is 10 miljard dollar per jaar nodig. 'Minder dan de helft dan wat de rijke landen elk jaar uitgeven aan mineraalwater', zegt UNDP. De investering zou in de komende tien jaar niet alleen meer dan een miljoen kinderlevens redden, maar rendeert ook economisch.

 

Elke geïnvesteerde euro levert een winst op van acht euro omdat mensen minder ziek zijn en dus naar school kunnen of werken, aldus UNDP. Jaarlijks sterven nu nog 1,8 miljoen kinderen aan diarree door een gebrek aan schoon water en toiletten.

 

Om inzake water een beslissende grote sprong voorwaarts te maken, vraagt de organisatie aan de G8, de club van grootste industrielanden, een globaal actieplan uit te werken naar het voorbeeld van het Globaal Fonds tegen aids, tuberculose en malaria.

 

Onwil

'De grootste hinderpaal is de onwil van de politieke leiders om de groeiende crisis op de internationale agenda te zetten', zo besluit het rapport. 'Men moet zich meer bewust worden van de reële kosten van geen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals drinkwater, niet alleen voor mensen maar voor de samenleving als geheel.'

 

Het Human Development Report wordt jaarlijks gepubliceerd door het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. Het is een van de belangrijkste internationale jaarrapporten over mondiale sociale ontwikkeling. Dit jaar is de groeiende mondiale watercrisis het hoofdthema.

 

Human Development Report 2006

Reacties