Grote vervuilers zoeken oplossing klimaatprobleem in techniek

12-01-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

De Verenigde Staten, Australië, Japan, China, Zuid-Korea en India vormen het Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Samen zijn de zes landen verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas.

 

De bijeenkomst in Sydney woensdag en donderdag was de eerste van het nieuwe partnerschap.

 

Doelstellingen Kyoto
In de periode 2008-2012 moet de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 5,2 procent worden teruggedrongen in vergelijking met 1990. Verschillende landen moeten verschillende doelen halen. De VS moeten hun uitstoot verminderen met 7 procent, Japan met 6 en Europa met 8 procent. Het verdrag, opgesteld in 1997, werd begin 2005 van kracht, na ratificatie door Rusland.

De VS en Australië zijn de enige twee westerse landen die het klimaatverdrag van Kyoto niet hebben ondertekend. Het partnerschap wordt als een alternatief voor Kyoto gezien. De initiatiefnemers zeggen dat het is bedoeld als een aanvulling op het Kyoto-verdrag en niet als alternatief.
 

Innovaties

De partnerlanden willen zich richten op kernenergie, de ontwikkeling van schonere kolencentrales, een grootschaliger gebruik van gas en het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2. Ze gaan een gezamenlijk fonds opzetten voor schonere technieken voor de mijn- en energie-industrie, blijkt uit de slotverklaring.

 

Het pact gaat het bedrijfsleven betrekken bij de ontwikkeling van alternatieve energieprojecten. Meer dan honderd vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven woonden de bijeenkomst bij. Volgens de Australische premier Howard was het 'de eerste keer dat de industrie een dergelijke kans krijgt in het debat over klimaatverandering.'

 

Wederzijdse kritiek
 

Australië en de VS zijn kritisch over Kyoto omdat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen de economische groei zou beperken. Ook zou het verdrag te coulant zijn voor de landen die economisch in opmars zijn. Die landen vallen nu nog buiten het verdrag en hoeven hun CO2-uitstoot voorlopig niet terug te dringen.

 

Milieugroepen noemen het nieuwe pact een façade, omdat de partnerlanden zich niet vastleggen op een beperking van de CO2-uitstoot. Het Kyoto-verdrag doet dit wel. Critici stellen dat overheden en bedrijven geen schonere technieken zullen gaan gebruiken zolang oude, vervuilende technieken goedkoper zijn.

 

Slotverklaring premier Howard

Reacties