Green4sure pleit voor Nederlandse klimaatwet

07-06-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: Oneworld

De initiatiefnemers rookvinden dat niet alleen Nederland, maar alle rijke landen moeten meewerken aan een oplossing van dit mondiale probleem en pleiten voor een klimaatwet. Ze streven er naar de klimaatdoelen van het kabinet te behalen tegen de laagste kosten. Milieubewegingen en vakbonden noemen Green4sure daarom ook wel Hét Groene Energieplan.

 

De kern van Green4sure is de klimaatwet. Deze werd eerder al in Groot-Brittannië ingevoerd. In deze wet wordt onder meer een klimaatbudget vastgelegd. Hierin staat met hoeveel procent de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen jaarlijks moet dalen en wat de jaarlijkse toegestane maximale uitstoot van broeikasgassen is. Volgens dit plan is de CO2-uitstoot in 2020 met dertig procent gedaald ten opzichte van 1990. In 2030 moet het percentage zijn gehalveerd.

 Logo Green4sure

De budgetten worden toegedeeld aan bedrijven en niet aan individuele burgers. Bedrijven zijn vrij in het kiezen van de maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en ze kunnen bij andere bedrijven emissierechten kopen. De kosten kunnen ze verwerken in de prijzen van de producten. Zo betalen álle vervuilers de kosten voor de afwenteling van verontreiniging. 

 

 

Reacties