'Gratis' software goed alternatief voor ontwikkelingslanden

29-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het bekendste alternatieve systeem ('copylefts') voor Microsoft is Linux. Voor het verkrijgen van de licentie moet wel betaald worden, maar het systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid de software naar eigen inzicht en behoeften aan te passen en uit te breiden.

Dit is bij Microsoft niet mogelijk, omdat de programmataal of broncode van de software niet prijs wordt gegeven. Om bij te blijven moet de consument elke keer nieuwe software kopen. Dit kost handen vol geld.

Computerspecialisten uit India, Brazilië, Pakistan en Zuid-Afrika spraken in Helsinki, op uitnodiging van het Finse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, over de alternatieve software en de mogelijkheden hiervan.

Wiskunde

De specialisten vinden dat de 'gratis software' eerder te maken heeft met vrijheid van meningsuiting dan met het gratis verspreiden van software.

De bedenker van het Linux systeem, Richard Stallman, vergelijkt zijn systeem met wiskunde. 'Op wiskunde kun je geen patent nemen. Wiskunde zou zich niet verder ontwikkelen als elke keer wanneer iemand de stelling van Pythagoras gebruikt een vergoeding moet worden betaald,' aldus Stallman.

In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh geven ze de voorkeur aan het Linux systeem, uit principe, zo zegt de deelstaatpremier Digvijay Singh. 'Het gaat voor ons niet om de keuze tussen Microsoft en Linux, maar om de keuze tussen gratis software en een softwaremonopolie.'

Amerikanen

Alternatieve systemen bieden duurzame en betaalbare oplossingen voor ontwikkelingslanden, menen de deskundigen. Door de vele toepassingen van het programma en de grote schaal waarop het systeem verspreid kan worden, helpt het armoede en analfabetisme bestrijden.

6.000 Studenten aan de Zuid-Afrikaanse universiteit van Zululand hebben, dankzij dit systeem, een goede en goedkope toegang tot het internet. Nice Coutzee, Linux-programmeur bij de nationale investeringsbank in Zuid-Afrika, zegt dat 'zonder software met een open broncode de internetontwikkeling in Zuid-Afrika twee jaar achter zou lopen'.

De thuisbasis van Microsoft is de Verenigde Staten. De deelnemers aan het congres in Finland vrezen dat om die reden de Amerikanen ontwikkelingslanden onder druk kunnen zetten om Microsoft te gebruiken. Hierbij valt te denken aan gunstige handelsakkoorden of financiële hulp.

De experts vonden dan ook dat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol hebben te vervullen. Zij moeten meer aandacht schenken aan de mogelijkheden van deze alternatieve sofware. Hiermee wordt de druk om Microsoft te kopen kleiner.

Hier kunt u reageren

Henk van Lingen schrijft:
Eens met het verhaal 'Gratis' software.
Zie ook: dit artikel.

Overigens is Richard Stallman niet de bedenker van het Linux systeem, zoals u meldt. Stallmans organisatie coordineert de ontwikkeling van velerlei tools die (ook) onder Linux draaien. Linus Thorvalds is de initiator van Linux.

Reactie van redactie: 'Natuurlijk is Thorvalds initiator van Linux.'

Thijs de la Court
van COS Noord-Holland Noord schrijft:
Beste mensen, in reactie op het artikel over de bijeenkomst in Finland zou ik graag mee willen geven dat we voor de doorontwikkeling van open source software ook binnen de Nederlandse organisaties een verantwoordelijkheid hebben. We zijn bij het COS Noord-Holland Noord bezig om te bouwen naar linux en willen ook in onze server software en database systemen met open source werken. De investering is, vooral op het gebied van kennis, behoorlijk groot maar 'betaalt' zich uiteindelijk terug.
Samenwerking op dit gebied tussen NGO's, overheden en bedrijven die open source willen stimuleren zou ook in Nederland meer vorm kunnen krijgen!

Paul Metz van Vereniging Inzet:
Gratis software is niet alleen voor de ontwikkelingslanden van belang, maar ook voor de gemakkelijke en gelijkwaardige toegang tot internet van alle sociale en inkomensgroepen in Nederland. De NGO's in ons land zouden een voorbeeldfunctie moeten vervullen - en sommige doen dat misschien al? De non-profit internet ondernemers ASCII in Amsterdam zouden hieraan goed kunnen bijdragen.

Misschien is er een rol voor de NCDO om dit te laten gebeuren, want de NGO's hebben hiervoor nu geen programma en budget.

Rolf Kleef van AIDEnvironment schrijft:
Jullie zaaien een beetje verwarring, zoals ook uit een andere reactie blijkt:
Richard Stallman is de initiator van de Free Software Foundation (www.gnu.org) die de 'copyleft' hebben bedacht: de GNU Public License, een complete omkering van wat je normaal met 'copyright' doet. Het is een radicale beweging met politieke motivatie.

Eric S. Raymond is de initiator van het Open Source Initiative (www.opensource.org), die een soort keurmerk bieden voor software-licenties. De GNU Public License draagt dit keurmerk, maar er zijn nog allerlei andere licenties. Het is een meer bedrijfsgerichte en pragmatische beweging.

Voor de Linux-licentie hoef je juist niet te betalen, als je wilt download je het allemaal van internet. Maar bekende fabrikanten als RedHat en SuSE bieden kant-en-klare cd-pakketten met installatie-software, waardoor je het makkelijker aan de praat krijgt. Voor die service betaal je, niet voor de licentie.

Het is wel interessant te zien hoeveel landen intussen in meer of mindere mate op open source overgaan, waarmee een enorme geldstroom beschikbaar komt om de kwaliteit van open source te verbeteren:
- Duitsland heeft met IBM een contract gesloten om op Linux over te stappen, vooral omdat ze na een enorme virus-uitbraak liever met open source software werken;
- in Frankrijk wil de overheid helemaal over op open source;
- de Zuid-Afrikaanse regering heeft open source onlangs in haar beleid opgenomen;
- Peru idem (het resulterende 'gevecht' met Microsoft is op diverse websites te vinden);
- Brazilië ontwikkelt een Portugese/Braziliaanse versie van Linux voor haar onderwijsprogramma etc. etc.
- Bekendste voorbeeld is Mexico, dat een fonds van VN en Unesco gebruikt om ca. 140.000 scholen van Linux-machines te voorzien (volgens de minister van Onderwijs was de keuze tussen "1 cd-tje kopen van $50, of ingaan op het bod van Microsoft van $150,000,000" niet zo moeilijk).

Ik denk dat behalve de maatschappelijke organisaties ook de overheden een belangrijke rol vervullen: momenteel betalen we ook in Nederlan

website van Linux
website van Microsoft
website van Microsoft

Reacties