‘Goede landbouw is dé oplossing voor arme landen’

25-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Voldoende werktuigen, bebouwbare grond, goede scholing, eerlijke binnenlandse concurrentie en een winstgevende productie staan mede aan de basis van een goede landbouw in ontwikkelingslanden.

‘Goede landbouw moet wel opereren volgens de regels van de markt,’ nuanceert Mulder. Maar voor een helemaal vrije markt staat hij ook niet. ‘Een versoepeling van de handelsbarrières wereldwijd is wel nodig, een totale opheffing zeker niet. Dat laatste brengt namelijk de voedselveiligheid en voedselzekerheid in gevaar.’

Onzin, vindt econoom Jacob Kol van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kol: ‘De invloedrijke landbouwlobby beweert dat ontwikkelingslanden de voedselveiligheid niet kunnen garanderen. Maar wanneer je boeren fatsoenlijk betaald voor hun producten, houden zij zich aan alle richtlijnen die je opstelt.’

‘De voedselzekerheid wordt niet ineens chantabel, zegt Kol, die liberalisering als beste oplossing ziet voor ontwikkelde én onderontwikkelde landen. 'Liberalisering zorgt juist voor meerdere producenten van een product en tegen een veel voordeligere prijs.’

Winst voor rijk en arm?

Toch weet Kol zijn publiek niet te overtuigen. Uit een stemming blijkt dat voorafgaand aan de discussie een meerderheid vóór liberalisering van de landbouw was. Na afloop is een meerderheid tegen.

Want is liberalisering van de landbouw wel goed voor iedereen? Jonge Nederlandse boeren in het publiek willen hun bevoorrechte positie niet verliezen aan boeren in arme landen, ondanks alle problemen - waaronder overproductie - die hun huidige positie met zich meebrengt. ‘Ook een versoepeling van de barrières brengt een hevige concurrentiestrijd met zich mee.’

Kees Kodde, coördinator Europese landbouw- en voedselcampagne van Milieudefensie, wijst erop dat liberalisering meer milieuproblemen met zich meebrengt dan het huidige systeem. ‘De concurrentiestrijd zorgt voor een intensivering van de landbouw die het land totaal uitput.’

Het forum ‘Landbouw in de 21ste eeuw’ werd georganiseerd door de Nationale Jeugdraad in samenwerking met Stichting Ruw en het Nationaal Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De Nationale Jeugdraad

Reacties