Go south young executive!

02-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De samenwerking bestond al een aantal jaren, zij het op een laag pitje, via de stichting Exchange Young Executives (Eye). Onder leiding van een antropoploog werden er de afgelopen drie jaar reizen georganiseerd naar landen als Mauretanië, Burkina Faso en Zuid-Afrika. Aan de reizen namen gemiddeld tien managers uit Nederland deel.

Een groep jonge Zuid-Afrikaanse managers bracht een tegenbezoek aan Nederlandse bedrijven. Zij zijn momenteel bezig met het opzetten van een vergelijkbaar uitwisselingsprogramma in eigen land.

'Het uitwisselen van kennis en ervaringen gericht op handel, advies en hulp was daarbij het doel. Er moeten netwerken tussen jonge managers in Noord en Zuid ontstaan,' zegt Carla Peeters, drijvende kracht achter Eye.

Eye vraagt binnenkort subsidie aan bij minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking. Journalist Aad van den Heuvel geeft dat een grote kans. 'Het lijkt me prima dat ontwikkelingssamenwerking wat zakelijker wordt. Dat vindt Herfkens geloof ik ook.'

Het doel van Eye was en is de kennis van ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven in westerse en niet-westerse landen te integeren. Eye is uitsluitend gericht op jonge managers. Tot nu toe waren het vooral oudere managers die via het Programma Uitwisseling Managers (PUM) van het VNO-NCW een tijd in een ontwikkelingsland konden gaan werken.

Managementcentrum De Baak zal daarom cursussen 'The Global Manager' gaan verzorgen voor mensen die in een Derde-Wereldland gaan werken. Eye wil een structureler uitwisselingsprogramma tussen Noord en Zuid opzetten.

Volgens Harry Starren, directeur van de Baak, 'is het jammer dat het doorgeven van kennis tot nu toe alleen als een soort 'fin de carrière' van oudere managers werd gedaan. 'Iets doen voor anderen, de samenleving en jezelf is ook voor jongere managers uiterst waardevol,' aldus Starren.

Derde-Wereldtoerisme
Carla Peeters benadrukt dat het programma uiterst geschikt is voor managers die eens een sabbatical year willen. Toch stelt ze dat het programma vraaggericht werkt. 'Er moet een concrete vraag uit een ontwikkelingsland komen.' Het is niet de bedoeling dat Eye 'Derde-Wereldtoerisme’ van managers gaat bevorderen.

De stichting kan voorlopig putten uit de 1300 leden van Jong Management.

Een ambitieuzere doelstelling van de hernieuwde samenwerking is het overbruggen van de kloof tussen het op 'snelle winst gerichte bedrijfsleven' en het op 'trage ontwikkelingsprocessen gerichte ontwikkelingswereldje'.

Han Baartmans van de SNV is 'enthousiast' over het initiatief. 'Het zou fout zijn als het alleen maar zou gaan om de bewustwording van Nederlandse managers. Ik denk dat ze werken volgens harde criteria: een manager wordt alleen uitgezonden als hij of zij ook echt iets kan betekenen in een ontwikkelingsland. PUM werkt nu gelukkig ook zo. Wil je bijvoorbeeld naar een Franstalig Afrikaans land en spreek je niet goed Frans, dan ga je maar niet. Vind ik prima.'


Ingrid Faber, voorzitter van Jong Management stelt dat de Eye-uitwisseling erg belangrijk is omdat de vraag of een bedrijf zich concreet inzet voor steun aan de samenleving - hier of daar - uiteindelijk afhangt van de persoonlijke keuzen van managers. 'Voor een bedrijf is in principe het eerste criterium dat 'het schuift'. Maar een directeur kan wel eens een ander criterium voorop stellen. De kracht van dit programma ligt in de samenwerking tussen de drie partijen.'

Op de vraag hoe structureel het Eye-programma nu Derde-Wereldlanden kan ondersteunen antwoordt Starren: 'We moeten het enthousiasme vanuit het bedrijfsleven nu niet smoren door de enorme ontwikkelingsproblematiek.'


Toine van der Sanden, algemeen directeur ad interim van Icco, noemde de nauwere samenwerking een mijlpaal. 'Een paar jaar geleden was dit soort samenwerking gewoon not done. Nu zien we elkaar als complementair.'

Van der Sanden: 'Het onlangs uitgestippelde nieuwe beleid van Icco is toch gericht op een combinatie van handel en hulp. Dat betekent bijvoorbeeld het ondersteunen van lokale coöperaties en bedrijfjes in het Zuiden bij de productie, marketing en verkoop van hun producten. Daar kan de ervaring van Nederlandse managers erg nuttig bij zijn.'

Website van Jong Management

Reacties