‘Globalisering geen directe oorzaak van groei informele economie’

13-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De informele economie, een verzamelbegrip voor zelfstandigen en kleine ondernemers die helemaal ontsnappen aan de controle van de staat, is overal ter wereld in opmars. Maar volgens de ILO wordt de globalisering al te gemakkelijk als oorzaak van het verschijnsel aangeduid.

De informele economie bloeit vooral in ontwikkelingslanden die het slechtst geïntegreerd zijn in de internationale economie. De oorzaak van het feit dat veel arme landen gemarginaliseerd blijven ligt deels in het onevenwichtige karakter van de globalisering. Een ander deel is te verklaren uit het beleid dat in sommige arme landen wordt gevoerd en de handelsbarrières die de rijke landen opwerpen om hun landbouw en textielindustrie te beschermen.

Ook Juan Somavía, de directeur-generaal van de ILO, is van mening dat de globalisering niet direct verantwoordelijk kan worden gesteld voor de groei van de informele sector. Maart hij stelt wel vast dat de globalisering tot hiertoe ook niet in staat is gebleken overal waar nodig genoeg goede arbeidsplaatsen te scheppen. Volgens de ILO hebben wereldwijd zowat één miljard mensen geen, te weinig of hopeloos onderbetaald werk.

In de ontwikkelings- en de transitielanden werden de voorbije jaren veel meer nieuwe banen gecreëerd in de informele dan in de formele economie. De mensen die werken in de informele economie betalen geen belastingen, vallen buiten de wettelijke normen en het sociale zekerheidssysteem.

De ILO stelt dat werk in de informele sector geen ‘behoorlijk werk’ is - informele banen beantwoorden per definitie niet een aantal minimumnormen inzake arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming.

De 'informele economie' is één van de grote thema's op de Internationale Arbeidsconferentie van dit jaar. De bijeenkomst, het belangrijkste internationale discussieforum over arbeid en economie, werd op 3 juni geopend en loopt nog tot 20 juni.

Internationale Arbeidsorganisatie, ILO

Reacties