Gifwolk bedreigt honderdduizenden levens in Azië

12-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De Unep stelt in het rapport dat onder meer bosbranden en een forse toename van het gebruik van fossiele brandstoffen voor auto's, industrie en energiecentrales hebben geleid tot het ontstaan van de gifwolk boven Zuidoost-Azië. Volgens de Unep kunnen honderdduizenden mensen door de wolk grote ademhalingsproblemen krijgen.

De milieuorganisatie van de VN stelt dat de gifwolk ook van invloed is op de klimatologische omstandigheden.

Het is mogelijk dat de gemiddelde neerslag in het noordwesten van Azië, het westen van China en het westelijk deel van Centraal-Azië op termijn met 40 procent afneemt. Daardoor zal alleen al in India de opbrengst van de rijstoogsten in de winterseizoenen met 10 procent afnemen. Bovendien veroorzaakt de nevel zure regen, waardoor schade aan gewassen en bomen ontstaat.

Unep-baas Klaus Töpfer zei zondag in Londen dat de gifwolk ook elders in de wereld gevaar kan opleveren. ‘Een voorraad gif van die omvang kan binnen een week de halve wereld rondgaan,’ aldus Töpfer.


Piet Plagmeijer schrijft:
Dat bericht over die gifwolk in Azie/China die mogelijk de levens van honderdduizenden mensen zal kosten is door diverse media gepubliceerd. Ik hoor er niets meer over, geen enkele reactie. Het lijkt me nogal een mondiaal probleem van formaat. Komen jullie nou niet verder dan een rapport van de UNEP te publiceren? En denk nou niet dat het ver van uw bed is, want zo'n wolk is binnen een week de wereld rond. Wat is hier nou van waar?

Het Indische Oceaan Experiment (Indoex) stelt:
De smogwolk boven Azië heeft weinig impact op het klimaat elders in de wereld. De smog van verbrandingspartikels veroorzaakt een klimaatsverandering op lokaal niveau ‘maar het effect ervan is niet te vergelijken met broeikasgassen. Het effect van de bruine wolk is voornamelijk lokaal.'

Zie ook uitgebreider artikel bij Wereldomroep

Reacties