Giftige stoffen via luchtstroom in voedsel Inuit-indianen

10-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het maagdelijke gebied Nunavut ligt in het noorden van Canada. Tot 500 kilometer in de omtrek van Nunavut is nauwelijks industriële activiteit. Niemand begreep dan ook waar de hoge concentraties dioxines in de voedselketen vandaan kwamen.

Medewerkers van de sectie biologie van het Queen College in New York onderzochten de zaak. Het blijkt dat de vervuilende stoffen vanuit het zuiden duizenden kilometers met luchtstromingen mee worden vervoerd, om in het afgelegen gebied in Canada neer te dalen. De onderzoekers wisten via ingewikkelde berekeningen te achterhalen waar de stoffen precies vandaan kwamen.

De verantwoordelijken voor de vervuiling zijn Amerikaanse, Canadese en Mexicaanse verbrandingsovens, cementfabrieken en andere industriële bedrijven. Bedrijven in de Verenigde Staten stoten 70 tot 82 procent van de giftige stoffen uit, 11 tot 25 komt uit Canada en zo’n 11 procent zelfs helemaal uit Mexico.

Tweederde van de totale hoeveelheid dioxines die in Nunavut zijn aangetroffen komt vrij bij de verbranding van afval. Dioxines kunnen kanker, immuniteitsstoringen en problemen bij de voortplanting van dieren en mensen veroorzaken. De stoffen worden opgeslagen in het vet van levende wezens en breken nauwelijks af.

In de voedselketen in het noorden van Canada komen hoge concentraties dioxines voor. Ook in het bloed van de Inuit, de belangrijkste bevolkingsgroep daar, zijn dioxines aangetroffen. Moedermelk van vrouwen uit Nunavut bevat gemiddeld twee keer zoveel dioxines als van vrouwen uit Quebec, dat in het zuiden van Canada ligt.

Het terugdringen van de vervuiling in Nunavut hoeft niet zo heel moeilijk te zijn. Een beperkt aantal bedrijven is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de vervuiling. Maatregelen tegen drie afvalverbrandingsinstallaties, twee staalbedrijven en een kopersmelterij in de VS zouden al veel oplossen.

In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg wordt later dit jaar gesproken over een internationaal verdrag dat de uitstoot van persistente organische vervuilers aan banden moet leggen. Dioxines behoren tot de grootste vervuilers.

Reacties