Gif op ‘Nederlandse’ akkers in Colombia

01-03-2005
Door: Tekst: Wies Ubags


Codhes en Minga hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van de besproeiingen in de zuidelijke departementen Putumayo en Nariño. Het gebruikte gif is zeer omstreden vanwege de gevolgen ervan voor mens, dier en milieu. Vaak worden ook legale teelten in de buurt van cocavelden abusievelijk getroffen, zoals het geval was bij het Nederlandse landbouwproject.

De Europese Unie en Nederland zijn geen voorstander van besproeiingen met glifosaat. Ze zien meer in handmatige uitroeiing van de cocaplanten en pleiten voor de ontwikkeling van alternatieve teelten voor de betrokken boeren. Codhes en Minga wijzen er in hun onderzoek op dat de straatwaarde van cocaïne de afgelopen jaren niet is gestegen. Beide organisaties plaatsen daarom vraagtekens bij de juichverhalen van de Colombiaanse regering, die stelt dat in de periode 2000-2003 ruim 400.000 hectare cocaïnevelden is besproeid.

Het Nederlandse project wordt uitgevoerd in Nariño (in het zuidwesten van het land, niet ver van de kustplaats Tumaco) en streeft naar het bieden van voedselzekerheid, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het versterken van de culturele identiteit van de overwegend zwarte bevolking. De Colombiaanse wet kent deze mensen - evenals de indiaanse volkeren in het land - collectieve landrechten toe. Dat impliceert ook bestuurlijke en culturele autonomie.

Aan het Nederlandse project nemen 525 families deel. Victor Gallo van de organisatie RECOMPAS vertegenwoordigt de getroffen deelnemers: 'Ze hebben 525 hectare land en verbouwen onder meer organische cacao, bakbananen en kokos.' RECOMPAS schat dat 50 procent van het areaal verloren is gegaan door besproeiingen in 2004 en 2005. Codhes en Minga spreken van een schade van 130 hectare in 2004.

De gevolgen voor de families van RECOMPAS lijken mee te vallen. Gallo: 'De kokos is bijvoorbeeld onaangetast gebleven en de mensen gaan naar zee om te vissen. De andere gewassen stonden dichterbij de cocavelden en zijn daarom wel besproeid. We zijn behoorlijk teleurgesteld. Je zou denken dat zo'n project bescherming biedt en dat blijkt niet zo te zijn.' De Nederlandse ambassade heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval.Reacties