Geschiedenisles Zuid-Thailand

26-11-2007
Door: Abel van Olst

Zo is er moeilijk van 'inpikken' te spreken wanneer er in 1902 een verdrag tussen Engeland (de koloniale heerser over wat nu Maleisië is) en Thailand wordt gesloten waarbij de van oudsher onduidelijke en omstreden zuidgrens van Thailand wordt bepaald. Dat het conflict begin 2004 nieuw leven werd ingeblazen 'omdat veel ontwikkelingsgeld bij corrupte bureaucraten en nieuwe militairen belandde', is een grove vertekening. Zeker drie andere factoren speelden een rol: de verandering in het zelfbeeld van islamieten, de sympathie en steun vanuit Maleisië jegens de politiek geïnspireerde separatisten en de kleinering van dezen door de regering van Thaksin Shinawatra als ordinaire smokkelaars, onruststokers en profiteurs.

Abel van Olst, Chiangmai (Thailand)

Reacties