Gemeenten en provincies krijgen subsidie voor klimaatbeleid

04-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Gemeenten en provincies komen voor subsidie in aanmerking als zij het klimaatbeleid intensiveren. De subsidie is bedoeld voor extra personeelskosten, communicatie en onderzoek naar bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame energie.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners en het grondoppervlak van de gemeente of provincie. De bijdrage bedraagt maximaal de helft van de uitvoeringskosten. De andere helft moeten de gemeenten en provincies zelf betalen.

Energiebesparing in de bebouwde omgeving hangt samen met het aantal inwoners. De hoeveelheid grondoppervlak bepaalt de mogelijkheden voor duurzame energie, bijvoorbeeld de inrichting van windmolenparken, biomassacentrales en zonne-energieprojecten.

Klimaatconvenant

Op 18 februari heeft het Rijk het klimaatconvenant ondertekend. Minister Pronk (VROM), minister Jorritsma (Economische Zaken), minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) ondertekenden het convenant.

Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit convenant moet tenminste 40 procent van de gemeenten en provincies het klimaatbeleid hebben geïntensiveerd.

In het kader van het Kyoto Protocol uit 1997 moet Nederland in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990.

Reacties