'Gelekt voorstel klimaatverandering gemiste kans'

30-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

De strijd tegen de opwarming van de aarde is één van de twee hoofdpunten van de agenda die het Britse voorzitterschap voor de top heeft opgesteld.

De tekst van het voorstel verscheen vrijdag anoniem op internet. Medewerkers van de Britse premier Tony Blair bevestigden later de authenticiteit ervan. Het gaat volgens hen om een voorlopige versie.

Het ontwerp onderstreept de noodzaak voor maatregelen om de klimaatverandering te beperken. Het pleit voor investeringen in alternatieve energiebronnen, schonere motoren en energiebesparing. Ook stelt het volgens persbureau Reuters dat internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank in beoordeling van investeringsaanvragen rekening moeten houden met duurzaamheid.
Concrete doelen ontbreken. Dat wijst erop dat de landen van de G8 - de VS, Rusland, Canada, Japan, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk en Duitsland - het niet eens zijn over het thema.

Volgens Friends of the Earth vertoont de ontwerptekst drie grote tekortkomingen:
- de G8-landen formuleren voor zichzelf geen doelstellingen of een tijdsschema om de uitstoot van broeikasgassen - de oorzaak van de klimaatverandering - terug te dringen.
- De acht landen erkennen niet dat ze verantwoordelijk waren en zijn voor het leeuwendeel van de problemen. De G8-landen zijn goed voor 64 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen sinds 1800.
- Het protocol van Kyoto, het enige verdrag dat industrielanden verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, wordt niet vermeld.

De Britse regering wil volgens Reuters nog niet reageren op het voorstel. De top in het Schotse Gleneagles begint op 6 juli - de betrokken landen hebben dus nog een maand de tijd om concreter te worden.

Reacties