Geldgebrek vertraagt vernietiging van chemische wapens

22-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De 146 landen die deel uitmaken van de OPCW zijn tevens de landen die te maken krijgen met de inspecties van deze organisatie.

70.000 ton

De OPWC heeft tot taak de 70.000 ton chemische wapens die de betrokken landen met elkaar hebben afgesproken te vernietigen, te controleren. Hiervoor tekenden die landen in 1997 een verdrag.

Tot nu toe is slechts 10 procent vernietigd. Dit komt neer op een slordige 7.000 ton. Te weinig, omdat deadlines die landen zijn opgelegd om wapens op te ruimen niet gehaald worden.

Er dreigt een herhaling van de geschiedenis. In 2000 had de organisatie ook al geldgebrek en moesten er activiteiten worden geannuleerd.

Dankzij vrijwillige bijdrages van Europese landen, die een half miljard euro overmaakten aan de OPCW, konden toen sommige inspecties alsnog plaatsvinden.

oplossing

‘Er moet dringend een oplossing gevonden worden om ervoor te zorgen dat de OPWC haar taak kan blijven vervullen,’ aldus OPCW-voorzitter Lionel Fernando.

De OPWC vindt het ‘gevaarlijk’ om de inspecties door geldgebrek op een lager pitje te zetten. Zeker in een tijd dat de dreiging van het gebruik van deze vernietigingswapens steeds groter wordt.

Rusland spant de kroon. Dit land heeft 40.000 ton aan chemische wapens in voorraad. Ook hier is het zaak dat de voorraden snel worden ontmanteld. De opslagruimtes voor de wapens verkeren in slechte staat en vormen een bedreiging voor mens en omgeving. De Verenigde Staten hebben 30.000 ton in voorraad.

Irak valt buiten de inspecties van deze organisatie. Dit land heeft het verdrag niet getekend.

Hier kunt u reageren

website van de OPCW met informatie over de organisatie en de uitbanning van chemische wapens

Reacties