Geld voor studenten uit Derde Wereld

04-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het International Fellowships Programme (IFP) is het grootste steunproject dat de Ford-stichting ooit heeft gelanceerd. De stichting uit New York, met bijna 15 miljard dollar activa, is een van de meest vernieuwende particuliere liefdadigheidsstichtingen in de Verenigde Staten.

Volgend jaar zal IFP ongeveer honderd universiteitsstudenten uit Chili, Ghana, Nigeria, Peru, Rusland, Senegal en Vietnam de kans geven een leergang van maximaal drie jaar te volgen aan een universiteit van hun keuze. Nadien zal het programma worden uitgebreid met 350 studenten per jaar uit andere landen of regio's waar de Ford Foundation actief is: Brazilië, Centraal-Amerika, China, de Filipijnen, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Midden-Oosten, Mozambique, Noord-Afrika en Zuid-Afrika.

Een panel samengesteld door de lokale kantoren van de Ford-stichting in samenwerking met nationale of regionale universiteiten zal de kandidaten selecteren op basis van hun leiderscapaciteiten, hun inzet voor de ontwikkeling van hun gemeenschap of land en hun eerdere academische prestaties.

De voorkeur gaat uit naar leden van groepen of gemeenschappen die in het verleden weinig toegang hebben gehad tot een hogere opleiding – armen, vrouwen, leden van achtergestelde etnische of religieuze groepen, mensen van buiten de hoofdstad of uit conflictlanden. Zij moeten bewijzen dat zij hun studie zullen gebruiken om de sociale problemen in hun land aan te pakken op thema's die de stichting centraal stelt: mensenrechten, milieubescherming en democratisch bestuur.

'Veranderaars financieel belonen'
'Samenlevingen overal ter wereld worden geconfronteerd met de globalisering, technologische vooruitgang, problemen op het vlak van vrede en veiligheid en de groeiende kloof tussen rijk en arm,' zegt Susan Berresford, voorzitter van de Ford Foundation.

Berresford: 'Om hierop te kunnen reageren, zijn mensen nodig uit alle sectoren van de samenleving met een nieuwe kijk, deskundigheid en sterke leiderscapaciteiten. In veel landen is de snelgroeiende vraag naar hoger onderwijs veel groter dan de beschikbare mogelijkheden. Vandaar dit grootschalige beurzenprogramma.'

'Wij willen een brigade vormen van veranderaars die werkelijk het verschil kunnen maken,' aldus voorzitter Berresford. De Ford-stichting wil deelnemers die in het buitenland gaan studeren, een financiële stimulans bieden om te garanderen dat zij na de studie ook effectief naar het eigen land en hun eigen gemeenschap terugkeren.Particuliere weldoeners overtreffen USaid
Particuliere liefdadigheidsinitiatieven hebben de afgelopen eeuw in de VS een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van programma's in eigen land en overzee die in veel andere landen in handen zijn van de regering of de kerken. Zo heeft de staalmagnaat Andrew Carnegie in de VS een nationaal bibliotheeksysteem opgezet. Zijn stichting, de Carnegie Corporation in New York, is nog altijd een belangrijke bron van financiering voor bibliotheken in het hele land.

Het afgelopen decennium zijn miljarden dollar uit de opbrengst van de technologie-boom naar nieuwe liefdadigheidsorganisaties gestroomd. De grootste daarvan is de stichting van Bill en Melinda Gates, de Microsoft-topman en zijn echtgenote. Zij heeft een kapitaal van ongeveer 20 miljard dollar en heeft in twee jaar tijd bijna 1 miljard besteed aan programma's voor gezondheidszorg in arme landen.

Gates staat niet alleen. Twee weken geleden ontvouwde Gordon Moore, mede-oprichter van microchip-reus Intel, plannen voor een nieuwe stichting met 5 miljard dollar voor de financiering van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en milieuzorg. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook nog de stichting van David en Lucile Packard, genoemd naar de medeoprichter van Hewlett Packard, met een kapitaal van 14 miljard dollar.

Volgens de VS-wetgeving moeten stichtingen elk jaar minstens 5 procent van hun totale activa verdelen. Omdat de aandelenmarkt het de afgelopen jaren zo goed heeft gedaan, zijn ook de activa van de stichtingen pijlsnel gegroeid.

Daardoor stellen de Amerikaanse privé-stichtingen nu jaarlijks meer geld ter beschikking voor onderzoek, studiebeurzen, technische hulp en rechtstreekse steun aan buitenlandse ngo's en onderwijsinstellingen dan het VS Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (Usaid).Reacties