Gehaat wetsvoorstel Amazone verworpen

19-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De beslissing werd genomen door sleutelpersonen van de verschillende partijen in het Congres, nadat president Fernando Henrique Cardoso had gedreigd zijn veto over het wetsvoorstel uit te spreken. ‘We zullen vechten om 80 procent van de beschermde gebieden van het Amazone regenwoud te beschermen,’ aldus Cardoso.

Het voorstel kwam er op neer dat landeigenaren in het regenwoud het recht zouden krijgen meer bomen te kappen en de grond te gebruiken voor landbouw. Het wettelijk beschermde deel van het regenwoud zou worden teruggebracht van 80 naar 50 procent. Per jaar zou dan een stuk oerwoud ter grootte van België worden kaalgeslagen.

Het voorstel zou 24 mei ter stemming aan het gehele Congres worden voortgelegd. Nu verdwijnt het in de archieven. Een nieuw samen te stellen en bredere commissie van het Congres gaat zich buigen over een ander wetsvoorstel.

De milieubeweging in Brazilië is blij met de beslissing. Organisaties voerden massaal campagne tegen het wetsvoorstel. Toch zegt een woordvoerder van het Wereld Natuur Fonds in Brazilië: ‘Dit is geen finale overwinning. We zullen vanaf nu beter moeten communiceren met het Congres.’

Zie ook artikel: 'Massale protesten tegen Amazone-wetsvoorstel'

Braziliaanse afdeling van het Wereld Natuur Fonds

Reacties