Gefrustreerd Wereldbankpersoneel schrijft brandbrief aan baas Wolfensohn

02-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

‘Het moreel is nog nooit zo laag geweest,’ schrijven de medewerkers. In de memo van vijf kantjes, die deze week uitlekte, beklaagt het personeel zich op felle wijze.

De belangrijkste klacht betreft de stijl van managen en leiderschap van Wolfensohn.

Hij heeft weliswaar vele ideeën en brengt die met veel elan, maar de focus van de Bank zou daardoor vertroebelen. ‘(….) de Wereldbank wordt gedreven door een groeiende lijst bevelen die voortkomen uit (…) favoriete onderwerpen van de president, sentimenten die leven in het bestuur, de druk van de publieke opinie, interne stemverhoudingen of modegrillen.’

Het personeel ervaart Wolfensohn’s opdrachten bovendien als ‘bevelen’. ‘Er is geen eerlijk debat meer’, schrijft de staf.

Gebrek aan budget voor alle nieuwe ideeën frustreert het personeel in hoge mate. Er is al te weinig geld om de basistaken uit te voeren. En dan worden er gedurende de bepaling van de koers ook nog eens vele eisen en bevelen aan toegevoegd.

Daar komt bij dat er binnen de Wereldbank flinke bezuinigingsrondes zijn geweest. De voortdurende dreiging dat er personeel wordt ontslagen is ook niet bevorderend voor de werksfeer, aldus de memo.

Stress en angst
Er heerst een ‘angstcultuur’, aldus de memo. Wolfensohn laat zich intern en extern zeer laagdunkend uit over de kwaliteit van zijn werknemers. Hij vernedert en berispt ze, niet zelden in openbare vergaderingen. ‘Managers op alle niveaus werken in angst.’

Toch verwijt de staf niet alleen Wolfensohn gebrek aan richting en leiderschap. Het hele managementteam krijgt ervan langs. Volgens hen wordt het negatieve eerder benadrukt dan het positieve. ‘De nadruk moet liggen op het oplossen van problemen in plaats van het louter heffen van de beschuldigende vinger.’

Daarbij nemen stress en angst toe omdat de Bank steeds vaker te maken krijgt met ‘politiek gevoelige’ onderwerpen. Hoewel de staf niet twijfelt aan het belang en relevantie ervan, is ze ‘niet goed voorbereid op die onderwerpen’.

‘Wij zijn het met de president eens dat de Bank in een diepe crisis verkeert,’ eindigt de memo. ‘De staf is gefrustreerder dan ooit. Dit is niet de productieve omgeving waar werknemers worden uitgedaagd te werken aan het belangrijke doel als ‘een wereld zonder armoede’, de slogan van de Wereldbank.

Wereldbank website

Reacties