Geef elke Nederlander een CO2-quotum

10-08-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Wereldomroep/onzeWereld

Milieuministers uit zo'n 180 landen hebben eind juli in Bonn afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-emissies. Ieder land moet de uitstoot van die vervuilende gassen, die het broeikaseffect veroorzaken, met een bepaald percentage terugbrengen.

Eventueel mag een land meer CO2 produceren, maar in dat geval moet het emissierechten kopen van landen die minder vervuilen. Bovendien moeten met dat geld milieubesparende projecten worden gefinancierd.

Deze Emissiehandel is een van de instrumenten waarmee landen hun verplichtingen uit het zogenaamde Kyoto-protocol uit 1997 moeten behalen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bedacht dat dit systeem ook op individuen toepasbaar is. Burgers krijgen emissierechten.

'Je kunt kiezen: of je gaat voortaan met de trein, of je rijdt auto. De auto vervuilt meer, dus verbruik je meer van je quotum dan wanneer je met de trein gaat,' zegt Janneke Hoekstra, hoofd van het RIVM-laboratorium Afvalstoffen en Emissies.

'Het is ook mogelijk om een deel van je rechten te verkopen. Als je zuinig reist, houd je immers rechten over.'

ANWB niet negatief
Bedenk een systeem waardoor de CO2-uitstoot in 2030 met 80 procent is verminderd. Dat was de opdracht die het onderzoeksinstituut kreeg van het ministerie van Milieu.

Daarvoor vergeleek het RIVM verschillende modellen: van de nieuwste snufjes als zeppelins en vliegtuigen op waterstof, tot het slechtste scenario waarin de techniek niet verandert.

Al snel werd duidelijk dat het antwoord niet ligt in technische oplossingen. 'Auto's bijvoorbeeld moeten dan zo ingrijpend worden aangepast, dat red je niet voor 2030,' zegt Hoekstra. Vandaar dat zij met haar collega's op zoek ging naar een snellere oplossing.

Die werd dus gevonden in de individuele aanpak: geef iedere burger een maximum hoeveelheid CO2 die hij in het verkeer mag verbruiken.

Volgens Hoekstra is het grote voordeel van dit voorstel dat er een grens wordt gesteld. Alle huidige scenario's gaan uit van een verdere groei van het verkeer. En zelfs al wordt benzine duurder, de mensen met geld kunnen gewoon blijven rijden.

'Door iedereen aan een maximum uitstoot te binden, beperk je dat. En toch houdt de burger een zekere keuzevrijheid.' Uiteraard kunnen rijke mensen meer emissierechten kopen dan anderen. Maar aan de andere kant worden de armen door de verkoop van hun rechten weer een beetje rijker.

Het is precies dezelfde afweging die ook op mondiaal niveau speelt, maar dan tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.

Hoeveel kost kilo CO2?
Of het voorstel van het RIVM ook werkelijkheid wordt, moet politiek Den Haag beslissen.

Hoekstra benadrukt dat het RIVM alleen de gegevens op een rijtje heeft gezet. In ieder geval zal de commissie-Vogtlaender, die zich ook met de uitstoot van CO2 bezighoudt, in oktober advies uitbrengen aan minister Pronk van Milieu.

De ANWB staat niet negatief tegenover het voorstel. Al vraagt de automobilistenvereniging zich wel af hoe het systeem is te controleren. Maar ook dat is aan de politiek.

Als burgers in CO2-rechten gaan handelen moet er wel overeenstemming zijn over de prijs. De Volkskrant schrijft dat over de prijs per kilo kooldioxide onder wetenschappers juist veel onenigheid bestaat.

Volgens de krant gaat het RIVM bijvoorbeeld uit van twee cent per kilo CO2, terwijl het instituut TME van vijftien cent per kilo.

De voorlopige conclusie: 'Zolang een echte markt in emissierechten niet bestaat, is de exacte prijs niet vast te stellen.'

Naast de prijs moeten er ook berekeningen komen van CO2-uitstoot gerelateerd aan consumptie van bepaalde producten en diensten. Anders blijft een groot deel van de CO2-uitstoot onder de oppervlakte.

De Volkskrant noemt het drinken van een fles cola als voorbeeld: dat zou het milieu evenveel vervuilen als het rijden van een kilometer in de auto.

Autorijden blijft een grote broeikasbron. 'Al na zes kilometer op de snelweg heeft de automobilist een kilo CO 2 de lucht in geslingerd. Deze vervuiling kost momenteel geen extra geld. Maar als Nederlanders voor deze uitstoot moeten betalen, zijn ze per kilo kooldioxide grofweg zes cent kwijt. De prijs komt daarmee op één cent per gereden kilometer,' aldus de Volkskrant.

Klimaatnieuws
Internationaal Energie Agentschap over emissiehandel
Internationaal Energie Agentschap over emissiehandel
Internationaal Energie Agentschap over emissiehandel

Reacties