Fondsenwervers moeten uitgaven beter gaan verantwoorden

02-05-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Volgens CBF-directeur J. Zwartjes gaat de controle op de uitgaven van fondsenwervers momenteel niet verder dan een accountantscontrole. In de toekomst moeten de instellingen ook laten zien dat hun geld goed terechtkomt.

‘Gevers hebben er recht op om te weten of er optimaal met hun geld wordt omgegaan. Als een organisatie geld geeft voor het slaan van putten in Soedan, willen we ook weten hoeveel putten er worden geslagen, dat dat zo goed mogelijk gebeurt en hoeveel mensen er te drinken door krijgen.’

Een werkgroep met vertegenwoordigers van fondsenwervers bekijkt hoe het toezicht op de bestedingen aangescherpt kan worden.

Voorzitter G. Hoekman, penningmeester van Greenpeace, stelt dat er bij de fondsenwervers zelf behoefte bestaat aan een strengere controle op de bestedingen. ‘Het is belangrijk dat instellingen demonstreren waar ze mee bezig zijn. Dan ontstaat er ook meer duidelijkheid tegenover de donateurs.’

Momenteel hebben 118 fondsenwervers het CBF-keurmerk. Over 5 jaar verwacht het CBF 220 keurmerken te hebben uitgedeeld. De 360 instelligen waarvan het bureau de gegevens bijhoudt, wierven in 1999 1,7 miljard. Hun totale inkomsten, onder andere uit overheidssubsidies, bedragen 3,5 miljard.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Reacties