Financiële instellingen ‘worden ziek’ van anti-schuldenacties

29-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Geithner zei dat de druk van de anti-schuldencampagne Jubilee 2000 ‘het eerste echte debat’ in de Verenigde Staten had losgemaakt over ontwikkelingseconomie en de effectiviteit om armoede in de wereld te reduceren.

Enkele weken geleden stemde het Amerikaanse Congres in met een wet die 435 miljoen dollar vrijmaakt voor schuldenverlichting in 2000 en 2001. Hier ging een lobby aan vooraf van religieuze groepen, niet-gouvernementele organisaties en ‘bekende koppen’ als U2-zanger Bono.

De volgende uitdaging is volgens Geithner er voor te zorgen dat het programma voor schuldenverlichting geloofwaardig blijft. Extra druk van lobbygroepen om de schuldenverlichting te versnellen kunnen averechts werken.

Volgens Geithner moeten er drie zaken verbeteren: de economie van de schuldenlanden moet harder groeien; donoren en de financiële instellingen moeten de schuldenlanden blijvend steunen; en er moeten ‘mechanismen’ worden ontwikkeld zodat maatschappelijke organisaties een grotere rol kunnen spelen bij de formulering van het beleid voor armoedebestrijding.

Hét doel van de schuldenkwijtschelding is uiteindelijk de effectiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid van regeringen in arme landen te stimuleren, aldus de Amerikaanse staatssecretaris. Alleen zo kan voorkomen worden dat die landen in de toekomst weer onbetaalbare schulden opbouwen.

Geithner vindt daarom ‘conditionaliteit’, de voorwaarden die Wereldbank en IMF opleggen aan schuldenlanden, ‘absoluut essentieel’. Alleen zo wordt volgens hem verzekerd dat de bespaarde uitgaven op rente en aflossing van de schulden direct aan de armste ten goede komen.

Geithner deed zijn uitspraken tijdens een discussie over het HIPC-initiatief, het Wereldbank-programma voor schuldenverlichting van de armste landen.

Op dit moment ligt Zambia in de clinch met de Wereldbank over definitieve schuldenkwijtschelding. De besturen van IMF en Wereldbank hebben hun beslissing daarover al een paar keer uitgesteld. Nu staat dat voor begin december gepland.

Als Zambia definitief schuldenverlichting krijgt, gaat het land meer terugbetalen dan het op het ogenblik doet. Onder de huidige voorwaarden zoals die zijn overeengekomen met Wereldbank en IMF zal de schuldenlast verhogen van 150 miljoen dollar naar 235 miljoen dollar in 2002.

De oorzaak hiervan ligt bij IMF-leningen uit 1995 die waren uitgegeven om eerdere leningen terug te betalen. De rente daarover vallen niet onder HIPC en zal Zambia volledig moeten terugbetalen. Het Afrikaanse land blijft zo eenderde van zijn nationale inkomen betalen aan zijn schuldenlast.

Veertig maatschappelijke organisaties zijn een lobbyactie gestart.

Wereldbank
Bretton Woods Project

Reacties