Fill the Gap! toont grenzeloosheid van Informatie Maatschappij

18-11-2003
Door: OneWorld Redactie

Fill the Gap! bestaat uit een forum en een beurs. Het forum bestaat uit lezingen en paneldiscussies met wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven. Centraal zal staan hoe Nederland denkt over de informatiemaatschappij, hoe wij denken iedere wereldburger daarvan te laten meeprofiteren, en wat de officiële Nederlandse delegatie gaat inbrengen tijdens de WSIS-onderhandelingen in Genève. De beurs laat de bezoeker de informatie maatschappij ervaren aan de hand van een scala aan (interactieve) activiteiten. Welke rol spelen ICTs bij de ontwikkeling van een maatschappij en hoe krijgt de informatiesamenleving concreet vorm in Nederland?

Van 10 t/m 12 december 2003 vindt in Geneve de World Summit on the Information Society plaats. De leden van de Verenigde Naties, samen met ‘civil society’ en het bedrijfsleven, stellen daar het spel en de regels van de informatiesamenleving vast en kijken hoe iedere wereldburger aan die maatschappij kan deelnemen. Naast een algemene verklaring wordt er een Digital Solidarity Agenda opgesteld. Deze bevat concrete acties die de komende jaren moeten worden uitgevoerd om iedere wereldburger mee te laten profiteren van de voordelen van informatiemaatschappij, wat het belang is van lokale kennis en taal en wat de rechten en plichten zijn van iedere burger in de virtuele wereld. Of het nu gaat om het gebruik van internet in het onderwijs, de gezondheidszorg of de handel, voor entertainment, het zoeken naar het laatste nieuws of publieke informatie, of om te communiceren met een burger ver weg: het lijkt moeilijk voor te stellen dat een leven zonder ICTs nog mogelijk is. Een grote groep mensen in andere delen van de wereld dreigt echter de voordelen van de informatiemaatschappij te missen en daardoor in ontwikkeling steeds verder achterop te raken. Terwijl juist ICT nieuwe mogelijkheden biedt om de kloof tussen arm en rijk te dichten. Met name die mensen die het meest zouden kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden, zijn vaak uitgesloten van de informatiemaatschappij. 27 november 2003 10.00 – 17.30 uur, Zaal B / Topas Lounge, RAI Amsterdam Gratis toegankelijk na registratie, aanmelden via www.wsis.nl

Meld je aan!
De site van Hivos.
De site van Hivos.

Reacties