FAO: Visserij in tsunami-landen moet kleinschaliger

22-02-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens de FAO was al voor de zeebeving de capaciteit van de visvloot in de meeste van de zeven getroffen landen te groot voor de visstand. Overbevissing dreigde, met dramatische gevolgen voor de levens van de vele duizenden vissers in de kustgebieden.

Schade in cijfers

Het pleidooi van de FAO voor duurzame visserij komt enkele dagen nadat de organisatie cijfers bekendmaakte van de schade die de tsunami aan de visindustrie heeft toegebracht. De FAO berekende dat ruim 110.000 boten beschadigd dan wel verwoest zijn; ruim 36.000 scheepsmotoren gingen verloren of raakten onherstelbaar beschadigd; nog eens 1, 7 miljoen stuks visgereedschap (netten, vishaken, lijnen) werden onbruikbaar.

Volgens de FAO heeft de vissector in India, Indonesië, de Maldiven, Myanmar, Somalië, Sri Lanka en Thailand gezamenlijk voor 520 miljoen dollar aan schade opgelopen. De kosten voor herstel van de infrastructuur en reconstructie van havens worden geraamd op zo'n 200 miljoen dollar.

Voedselzekerheid

'Uiteraard is de wederopbouw van de visserij van groot belang,' stelt Ichiro Nomura, hoge ambtenaar bij de afdeling Visserij van de FAO. 'Maar we moeten de duurzaamheid van de bedrijfstak vooropstellen zodat de voedselzekerheid gegarandeerd wordt.'

Nomura pleit voor een goed gecoördineerde en gefaseerde wederopbouw. Zo moet onder meer goed worden gekeken of nieuwe boten en nieuw visgereedschap, die door donoren beschikbaar zijn gesteld, voldoen aan de lokale omstandigheden. De FAO waarschuwt ervoor dat bepaald vistuig de lokale visgronden meer kwaad dan goed doet. Onbekendheid met gereedschap kan ertoe leiden dat vissers uiteindelijk vooral op kosten worden gejaagd.

De FAO erkent dat een duurzame visserij op bescheidener schaal in de meeste landen betekent dat enkele duizenden vissers een andere baan moeten zoeken. Ze pleit er dan ook voor dat deze vissers daarbij worden geholpen. Bijvoorbeeld met trainingen in nieuwe beroepsvaardigheden en startkredieten voor nieuwe kleinschalige ondernemingen.

FAO fisheries tsunami relief webpage

Reacties