Extreem hoge sterfte in Oost-Congo

09-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Grote oorzaak van het extreem hoge sterftecijfer is de oorlog die al sinds 1994 woedt. Volgens het International Rescue Committee (IRC) zijn er ‘slechts’ 200.000 personen gestorven door het geweld. Het overgrote deel van de bevolking sterft als gevolg de ineenstorting van het gezondheidsapparaat en de voedselvoorziening, de directe consequentie van de oorlog.

Op de vlucht sterven de bewoners van de honger of aan malaria, opgelopen in de ondoordringbare bossen waar zij zich schuilhouden.

In het onderzoek wordt Oost-Congo ‘een ongecontroleerd incubatiegebied voor ziektes’. Het grootst aantal slachtoffers sterft aan malaria, diarree en cholera. Ook aids zal er toenemen, zegt Les Roberts, een epidemioloog aan de Johns Hopkins Universiteit en leider van het onderzoek, in de New York Times.

Normaal sterven er zo’n 600.000 personen in de regio. Dat is door de oorlog vier keer zoveel geworden. Eenderde van de sterfgevallen zijn kinderen jonger dan vijf jaar. In de vijf provincies in Oost-Congo leven zo’n 18 miljoen mensen.

‘Mannen met geweren nemen regelmatig wraak,’ zegt Roberts. ‘Maar zij veroorzaken meer doden door mensen op de vlucht te jagen dan ze daadwerkelijk doodschieten of de keel doorsnijden.’

‘De mensen ontvluchten hun dorpen als die worden aangevallen, vaak ’s nachts. Worden ze ziek en eten ze niet, dan sterven ze. Een meisje vertelde ons dat ze met haar familie van acht personen op een nacht vluchtte. Vijf van de acht stierven in de jungle,’ aldus Roberts.

Conservatieve schattingen
Het onderzoek is uitgevoerd in april en mei van dit jaar. Omdat het niet altijd makkelijk is de juiste cijfers boven water te krijgen, zeker in een gebied in oorlog, zijn op basis van enquetes en een aantal extrapolaties conservatieve schattingen gemaakt. ‘We hebben onszelf ingedekt tegen critici die denken dat we overdrijven.’

Ook specialisten bij de VN, werkzaam in Oost-Congo, denken dat de cijfers aan de lage kant zijn.

De onderzoekers troffen in de provincies verlaten gezondheidskliniekjes, een lokale economie op zijn gat en families die zichzelf door de verbouw van gewassen op een klein stukje land in leven probeerden te houden.

In Oost-Congo strijden de verschillende rebellengroepen niet alleen tegen de regeringstroepen van Laurant Kabila. Ook onderling vloeit er veel bloed. Troepen uit Rwanda and Oeganda raken er regelmatig slaags. De regeringen van beide landen zijn een staakt-het-vuren overeengekomen, maar nog altijd wordt er melding gemaakt van onderlinge gevechten.

Reacties