'Extra schuldenverlichting nodig als gevolg van mondiale economische recessie'

07-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens Eurodad is de analyse over hoeveel een land aan schuldenverlichting nodig heeft, veel te optimistisch ingeschat. Deze analyse is gebaseerd op de exportprijzen van een aantal belangrijke grondstoffen. En die krijgen na 11 september harde klappen.

Als voorbeeld wordt Mali aangehaald. De schuldenanalyse voor dit West-Afrikaanse land gaat uit van een stijging van de katoenprijs met 10 procent per jaar, tot en met 2005. Maar het Internationale Katoen Advies Committee schat dat percentage slechts op 1,1 procent.

De verwachte exportinkomsten bepalen de 'houdbaarheid' van de schulden van een land. Hoe meer een land verdient immers, hoe minder moeite het zal hebben de rente over en aflossingen van de schulden terug te betalen.

Veel schuldenlanden zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van de export van een of meerdere grondstoffen.

Door de te optimistische inschatting van de exportinkomsten stijgt in veel schuldenlanden de verhouding tussen schulden en export tot soms wel 270 tot 280 procent tegen 2010, stelt Eurodad.

Wereldbank en IMF stellen in hun schuldenprogramma (Hipc) als doel de verhouding tussen de (huidige waarde van de) schulden en exporten niet boven de 'onhoudbare' 150 procent te laten komen.

Het IMF heeft al aangegeven extra hulp te willen bieden aan Afrikaanse landen die te kampen hebben met lagere grondstofprijzen als gevolg van de mondiale crisis na 11 september. Eurodad vindt dat een ad hoc oplossing voor een probleem dat structureel is. De vooruitzichten voor de grondstofprijzen zijn niet rooskleurig.

Eurodad wil dat landen niet de prijs zouden moeten betalen voor externe factoren, zoals grondstofprijzen, waar de autoriteiten van een Hipc-land geen invloed hebben.

De Brusselse organisatie pleit ervoor de schuldenanalyse in het vervolg niet meer te baseren op exportinkomsten van een land. Centraal moet de armoedesituatie staan op basis waarvan een plan moet worden opgesteld.

Eurodad

Reacties