Expo2000 besteedt aandacht aan armoede

02-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De bezoekers van de eerste wereldtentoonstelling van het nieuwe millennium zullen kunnen deelnemen aan een zogenaamde 'Mondiale Dialoog voor Armoedebestrijding'. Het initiatief komt van de Gemeinschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Dat is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Duitse beleid van ontwikkelingssamenwerking.

GTZ breekt een lans voor nieuwe initiatieven die sneller tegemoet komen aan de basisbehoeften van arme bevolkingsgroepen. Die armen moeten ook de kans krijgen om invloed te hebben op de politiek. Armoedebestrijding zal veel efficiënter worden als regeringen zich door ‘gewone’ burgers en hun belangenbehartigers laten inspireren, stelt GTZ.

Ook bedrijven moeten via nieuwe internationale verdragen gedwongen worden hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Op Expo2000 zullen voorbeelden van nieuwe initiatieven worden gepresenteerd, of via links op de expowebsite virtueel zichtbaar worden gemaakt.

Zo is er SEWA uit het Indiase Ahmedabad, een vakbond van vrouwelijke straatventers en thuiswerksters. De vakbond geeft arme vrouwen de kans zich te verzekeren. De sterkgroeiende bond heeft een eigen bank, een opleidingsinstituut en werkt zelfs samen met het gevestigde verzekeringsbedrijf Indian Insurance Company.

Inheemse organisaties uit Brazilië zetten zelf universiteiten op om hun bestuursleden een betere vorming te bieden. Het Women's Budget Initiative uit Zuid-Afrika bracht de regering en een aantal organisaties rond de tafel om bepalingen uit de belastingwetgeving te laten schrappen die ongunstig waren voor vrouwen en armen. En in het rijke Duitsland zetten zelfhulpgroepen van jonge daklozen en werklozen een eigen nationaal netwerk op om hun belangen beter te verdedigen.

De belangen van arme burgers dreigen ondergesneeuwd te raken in het proces van economische mondialisering.Grote groepen mensen nemen niet meer deel aan het arbeidsproces en worden uitgesloten van vooruitgang. Die ontwikkeling zal uiteindelijk ook de rijkere bevolkingslagen schaden, aldus GTZ.

Regeringen doen er volgens GTZ daarom goed aan hun oor te luisteren te leggen bij de armen zelf. Alleen op die manier komen zij echt centraal te staan in het beleid dat op hen is gericht. En zijn niet meer louter 'doelgroep' of ontvanger van subsidies te zijn.

(zie ook 'Vakbonden moeten zich meer richten op informele sector')

Binnenkort meer lezen op wereldexpo-2000 website

Reacties