Experts Millenniumdoelen

24-07-2007
Door: Marusja Aangeenbrug

WebDPRNOp de website van het Development Policy Review Network (DPRN) staat een uitgebreid overzicht. U kunt hier ook terecht voor wetenschappelijke publicaties en uitgebreide overzichten van expertise op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. DPRN is een netwerk van Nederlandse en Vlaamse experts en beleidsmakers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. DPRN organiseert expertmeetings (zie www.global-connections.nl) over diverse thema's en regio's en ontwikkelt een portal om de Nederlandse en Belgische expertise toegankelijk te maken.

Zie www.dprn.nl, onder 'News' of 'Publications'

Reacties