EVS roept PvdA op stelling te nemen in het ontwikkelingsdebat

24-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: www.evertvermeerstichting.nl

De nieuwe flinkheid heeft ook effect op de discussie over ontwikkelingssamenwerking. De Evert Vermeer Stichting vindt de PvdA Tweede Kamerfractie te stil als het gaat om het buitenlandsbeleid in het algemeen en ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Met dit rechtse kabinet wordt ontwikkelingssamenwerking steeds meer uitgehold. Daarnaast wordt met simpele oneliners de indruk gewekt dat ontwikkelingshulp niet zou helpen, en dat het draagvlak voor de hulp zou afnemen. Wij vinden het geen enkel probleem om heilige huisjes ter discussie te brengen en weer eens goed te kijken naar de resultaten van ontwikkelingshulp en de keuzes die je daarbij maakt. Het is echter niet te verklaren dat de tweede kamerfractie van de Partij van de Arbeid zo stil is in het huidige debat. Wij roepen onze politici op stelling te nemen in dit debat. Het lijkt of de politiek in Nederland zich alleen nog maar druk maakt over intergratie en de problemen in de oude wijken in onze grote steden. Natuurlijk zijn die belangrijk. Maar de oude wijken in Mombassa of Kampala moeten we niet vergeten. De problemen daar en elders in de Derde Wereld zijn oneindig veel groter dan bij ons. Daar moeten we eerlijk in zijn De Evert Vermeer Stichting is een emailactie gestart om aandacht te vragen voor ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben onze achterban opgeroepen een e-mail te sturen aan Wouter Bos om zo te laten merken dat ook zij vinden dat ontwikkelingssamenwerking niet van de politieke agenda mag verdwijnen.

De tekst van de oproep Een wereldpartij kijkt over de grenzen! Beste Wouter Bos, Ik maak mij grote zorgen over ontwikkelingssamenwerking. Na de recente uitlatingen van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is het te stil gebleven vanuit de PvdA. Ik vind dat een sociaal-democratische partij zich hard dient te maken voor een royaal en solide ontwikkelingsbeleid. De huidige hulpinspanningen van Nederland zijn een minimum, geen maximum. Ik roep de Tweede-Kamerfractie, en in het bijzonder fractievoorzitter Wouter Bos, op zich actief te verzetten tegen het afbrokkelen van de ontwikkelingshulp. Solidariteit houdt voor mij niet op bij de landsgrenzen. Met vriendelijke groet,

Homepage van de EVS

Reacties