Online vertoning
Op deze pagina kun je van 20 t/m 24 september 20.00 uur de film bekijken en alvast je online plekje reserveren voor het nagesprek tijdens de LIVECAST op 22 september 20.00 uur.

Over de film
Lola en haar vader rijden naar de kust om de as van Lola’s moeder te verstrooien. Maar Lola was vroeger Lionel, en haar vader accepteert niet dat ze geen jongen is. Road movie van Laurent Micheli (Even Lovers Get the Blues) over ontdekken wat er ligt achter uiterlijke schijn.

Verdiepingsprogramma
Naar aanleiding van de film Lola vers la mer gaat moderator Bahram Sadeghi het gesprek aan over adolescentie in een heteronormatieve samenleving en de niet vervulde verwachtingen van ouders. De gastsprekers worden op een later moment bekendgemaakt.