Evaluatierapport Matra/KPA-programma

01-09-2005
Door: Tekst: Martine van der Horn


Volgens het rapport is de NCDO er binnen een relatief korte periode van vier jaar in geslaagd om het Matra/KPA-programma tot een succesformule te maken. In de evaluatie wordt gesproken van 'een laagdrempelig, kostenefficiënt programma'. De projecten zijn weliswaar te gering van omvang om 'maatschappelijke veranderingen' teweeg te brengen, maar voldoen, volgens de onderzoekers, zeker aan een bestaande vraag op lokaal niveau. Het draagvlak voor deze vorm van internationale samenwerking in Nederland is groot, gezien de inzet van betrokkenen en de door hen verworven financiële bijdragen van derden, vaak verzameld in de directe omgeving.

De NCDO kan tot en met 2008 opnieuw op een subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken rekenen (acht miljoen euro). In de komende jaren zal bovendien worden bekeken op welke wijze het programma kan worden ingezet voor Marokko en Jordanië, landen waar de transformatieperspectieven gunstig lijken.

 

Het rapport en de beleidsreactie zijn te raadplegen op www.minbuza.nl.Reacties