Europese Unie gaat Kyoto Protocol ratificeren

05-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De milieuministers namen de ratificatie van het Kyoto Protocol met meerderheid van de stemmen aan. De lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot van CO2 in 1990.

Minister Pronk is blij met de beslissing. Als het Kyoto Protocol in werking treedt is Nederland verplicht om vanaf 2008 6 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990.

Nederlandse parlement

Het Kyoto Protocol treedt in werking drie maanden nadat tenminste 55 landen het hebben ondertekend die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor tenminste 55 procent van de totale CO2 emissie van industrielanden.

Alle lidstaten moeten hun nationale procedures nu snel afronden zodat zowel de Europese Unie als de lidstaten vóór 1 juni gezamenlijk kunnen ratificeren. Het Europees Parlement moet zich ook nog uitspreken over de Kyoto-afspraken. In Nederland heeft de Tweede Kamer 28 februari dit jaar unaniem ingestemd met ratificatie van ‘Kyoto’.

Andere landen

Minister Pronk hoopt dat de landen buiten de Europese Unie het protocol ook zullen ratificeren. De EU hoopt het Protocol tijdens de VN-top over duurzame ontwikkeling in september in Johannesburg in werking te laten gaan. Washington wil Kyoto niet ondertekenen. De Verenigde Staten waren in 1990 verantwoordelijk voor 36 procent van de uitstoot van CO2. Als alternatief hebben de VS eigen milieuplannen ontwikkeld.

Veelgestelde vragen over het klimaat en broeikaseffect

Reacties