Europese socialisten willen nieuwe ‘global deal’

08-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Europese Socialisten hebben een brede waaier aan voorstellen rond duurzame ontwikkeling uitgewerkt, van belastinghervormingen over een nieuwe aanpak voor het transportprobleem en de energievoorziening tot het bevorderen van verkoop via het internet.

Het plan mikt in de eerste plaats op duurzame ontwikkeling in Europa, met een sterke groei en gezonde overheidsfinanciën. Ook wordt er nadruk gelegd op solidariteit tussen Noord en Zuid en op een nieuwe aanpak van de ontwikkeling in de wereld.

De uitgewerkte voorstellen moeten een gespreksbasis vormen voor drie belangrijke topconferenties die de komende maanden plaatsvinden, aldus de Zweedse premier Goran Persson.

Op 15 en 16 maart is er de top van de Europese Unie over sociale en economische kwesties in Barcelona. Daarna vindt van 18 tot 22 maart de VN-conferentie over financiering van ontwikkeling plaats in het Mexicaanse Monterrey. Tot slot is van 26 augustus tot 4 september in Johannesburg de wereldtop over duurzame ontwikkeling.

Socialistische blauwdruk

De Partij van Europese Socialisten (PES) vertegenwoordigt vooral de socialistische, sociaal-democratische linkse partijen van de Europese Unie, Noorwegen en Cyprus, en van landen uit Centraal- en Oost-Europa. De voorstellen, bedacht door een hoge werkgroep, moeten beschouwd worden als de socialistische blauwdruk voor een dynamischer Europa en een beter globaal evenwicht.

Als lid van de werkgroep vraagt Persson de rijke geïndustrialiseerde landen alvast alles in het werk te stellen om de ontmoetingen in Monterrey en Johannesburg te doen slagen. ‘In Monterrey moet de herverdeling van de wereldwijde rijkdommen absoluut doorgezet worden,’ vindt Persson.

‘Er moet gestreefd worden naar een officiële ontwikkelingshulp (ODA) van minstens 0,7 procent van het BNP, zoals de VN het aanbevelen,’ aldus Persson. De EU heeft gezegd dat streefcijfer te halen en dringt daar ook bij andere landen op aan. Onder meer de VS hebben die overeenkomst nog niet aangegaan.

De top van Johannesburg biedt volgens Persson de ideale gelegenheid om een volwaardige dialoog te openen tussen Noord en Zuid. Dat is volgens de Zweedse premier meer dan ooit nodig na het debacle van de Durban-top over racisme en xenofobie, waar de kloof tussen Noord en Zuid pijnlijk diep bleek.

In Barcelona moet Europa doordrongen worden van de belangrijke rol die het in Johannesburg te spelen heeft. Persson wil dat de sociaal-democraten hun verantwoordelijkheid nemen en een globaal actieplan afdwingen.

Reacties

EU-commissaris voor Milieu Margot Wallstrom, ook lid van de werkgroep, vindt de voorstellen rijk en genuanceerd, maar wil die omgezet zien in concrete initiatieven. Zij benadrukt daarbij de verwevenheid van economische, sociale en milieubewuste maatregelen.

De Nederlandse minister voor Milieu Jan Pronk werkte ook mee aan de blauwdruk. Hij stelt nadrukkelijk dat de wereldleiders niet enkel aanwezig moeten zijn in Johannesburg, maar dat ze ook met een zeer concreet actieplan moeten komen. De Millenniumdoelstellingen van de VN vormen daarbij de leidraad.

Een zware hindernis vormt volgens Pronk de stugge houding van de VS in verband met de financiering van de ontwikkeling. ‘Als de VS zich in Monterrey niet soepeler opstellen en hun geldbeugel openen, is Johannesburg gedoemd te mislukken,’ aldus Pronk.

Reacties