Europarlement: handelssancties voor klimaatverpesters

13-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Verenigde Staten staan bovenaan de lijst van vervuilers. De regering-Bush heeft bovendien geen trek in het Kyoto-klimaatverdrag, een reeks afspraken die moeten lijden tot een beperking van het broeikaseffect.

De Europese sancties moeten wel in lijn zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en mogen de andere landen dus niet bevoordelen, stelt het europarlement.

In de resolutie vraagt het parlement ook om financiële steun voor een 'groenere' industrialisering in ontwikkelingslanden. Zo moeten 'de zelfde vervuilende praktijken' als in de geindustrialiseerde landen worden voorkomen.

De Europese Commissie is van plan om aan ontwikkelingslanden te vragen het Kyoto Protocol te ondertekenen in ruil voor handelsvoordelen, meldde de EUobserver op basis van bronnen bij de commissie. Maar volgens deze bronnen zijn sancties voor de ergste vervuilers juridisch waarschijnlijk niet mogelijk.

Klimaattop

Het europarlement heeft zich ook uitgesproken over de klimaattop die maandag en dinsdag in Bonn plaatsheeft.

Het betreurt dat deze conferentie slechts een beperkt mandaat heeft. Op de conferentie wordt wel besproken hoe de uitstoot van broeikasgassen kan worden beperkt, maar er zullen geen nieuwe afspraken worden gemaakt voor klimaatbeheersing op de langere termijn.

Reacties