Europa wil deuren voor gentech-voedsel weer open zetten

14-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De eurocommissarissen voor Milieu en Volksgezondheid kondigen aan dat ze niet langer vergunningen voor nieuwe gentech-producten in de wachtkamer kunnen houden. Met nieuwe regelgeving – die nog wel het proces van de Europese besluitvorming moet doorlopen – wil de Europese Commissie het moratorium doorbreken.

Vijf Europese landen - Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Luxemburg - vinden dat er te weinig veiligheidsgaranties omtrent genetisch gemodificeerde voedingsproducten zijn. Ze blokkeren daarom al twee jaar vergunningen voor veertien nieuwe producten. Voor achttien gentech-producten werden al voor 1998 Europese vergunningen afgegeven.

Europees Milieuconmmissaris Wallström vindt de afwijzende houding van de vijf lidstaten ongegrond en onwettig. Volgens de nieuwe richtlijn moeten lidstaten die voortaan nog gentech-producten willen verbieden, dat voorleggen aan de andere EU-landen. Als die bij meerderheid besluiten dat er geen gegronde reden voor is, moet de Europese lidstaat het product alsnog toelaten.

Samen met haar collega van Volksgezondheid stelde Wallström regels op voor een beter controlesysteem en een betere etikettering. Dat moet de Europese consument garanties bieden omtrent de veiligheid voor gezondheid en het milieu.

Supermarkten
Europees onderzoek geeft aan dat twee derde van die Europese consumenten weinig vertrouwen heeft in genetisch gewijzigd voedsel. Daarnaast beschikt 80 procent van hen over te weinig informatie om zich een goed oordeel te kunnen vormen.

Die indruk had ook de Alternatieve Konsumentenbond (AKB), die deze week de ‘Gentechwijzer’ publiceerde. Deze brochure van tien pagina’s behandelt punt voor punt veel gestelde vragen en misverstanden over genetisch gemanipuleerde producten.

De AKB stelt dat in ruim de helft van alle verpakte levensmiddelen in de supermarkt ingrediënten met genetisch gewijzigde eigenschappen zitten. Volgens Janita Top van AKB wordt dat slechts bij een klein aantal op het etiket vermeld: ‘Als het al wordt vermeld, gaat het meestal om soja of maïsproducten. Er zijn talloze andere ingrediënten, zoals additieven en armoma’s, waar het niet bij wordt vermeld. Je weet als consument dus nooit zeker waar je aan toe bent.’

Opmerkelijk is dat de gentechwijzer ook niet precies aangeeft waar de gezondheidsrisico’s nu precies in schuilen. Top: ‘Dat is juist. Wij vinden dat men uit moet gaan van het voorzorgprincipe. Bij andere nieuwe stoffen als asbest, pcb’s of softenon werd ook pas op lange termijn duidelijk hoe schadelijk ze zijn.’


Gezondheidsraad
De AKB stelt dat de risico’s nu vooral op milieuvlak bekend raken, en dat er te weinig aandacht is voor de volksgezondheid en sociaal-economische aspecten. Top: ‘Wij vinden dat de overheid lange termijn studies zou moeten doen naar mogelijke schadelijkheid. Dat gebeurt nu nauwelijks. Wél subsidieert de overheid in ruime mate het biotechnologisch onderzoek van bedrijven.’

Bij het ministerie van Volksgezondheid stelt men dat er wel degelijk onderzoek plaatsvindt: ‘Als een bedrijf een nieuw product wil introduceren, moet dat een wetenschappelijk dossier voorleggen aan de Gezondheidsraad, die de wetenschappelijke merites in relatie tot de volksgezondheid moet beoordelen.’ De Gezondheidsraad heeft onder meer een ‘Commissie Veiligheidsbeoordeling van nieuwe voedingsmiddelen’ die zich hiermee bezighoudt. De Gezondheidsraad publiceerde op zijn internetsite (www.gr.nl) afgelopen jaar een onderzoek over herbicide resistente maïs (GA-21). Artikel 22 van de Gezondheidswet bepaalt: ‘Het is de taak van de Gezondheidsraad de Regering en het Parlement voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid’.

Volgens Top van AKB worden de bezwaren te gemakkelijk van tafel geveegd: ‘De door bedrijven veel geroemde voordelen worden toch ook nooit hard gemaakt?’ AKB hoopt dat consumenten de gratis ‘Gentechwijzer’ lezen en hun invloed gebruiken.

Informatie over Gentechwijzer

Reacties