‘EU moet publieke watervoorziening in ontwikkelingslanden steunen’

22-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dit stellen zo'n zestig Europese maatschappelijke organisaties (ngo's) dinsdag op Wereldwaterdag in een open brief aan de EU-commissaris voor Ontwikkeling, de Belg Louis Michel. Tot de ondertekenaars behoren onder meer de Nederlandse ngo's Both Ends, Friends of the Earth Nederland, Corporate Europe Observatory (CEO) en het GATS-platform.

'Concrete ervaringen in de ontwikkelingslanden tonen aan dat multinationale bedrijven slecht uitgerust zijn om schoon en betaalbaar water te leveren aan arme mensen', schrijven de organisaties. Privatiseringen hebben niet de verwachte financiering opgeleverd om arme mensen toegang te bieden tot water en rioleringen.'

De ngo's verwijten de EU en sommige lidstaten dat ze ontwikkelingsgeld en hun politieke invloed gebruiken om privatiseringen op te leggen. De winstmogelijkheden van Europese bedrijven in de sector zouden daarbij meer aandacht krijgen dan de noden aan drinkwater en riolering in de ontwikkelingslanden. Europese bedrijven als Suez/La Lyonnaise des Eaux domineren de ontluikende private drinkwatersector in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Bolivia
De Boliviaanse regering maakte in maart een einde aan een concessie van Suez in de Boliviaanse stad El Alto omdat het bedrijf er in zeven jaar tijd niet in was geslaagd de beloofde verbetering van de drinkwaterdistributie te realiseren. De inwoners van El Alto willen terug naar een openbare drinkwatermaatschappij, maar de GTZ, de uitvoerende instantie voor ontwikkelingssamenwerking in Duitsland, wil volgens de auteurs van de open brief alleen met de nodige leningen over de brug te komen als Suez betrokken blijft bij de waterdistributie in El Alto.

De EU moet zich richten op de vraag hoe openbare drinkwatermaatschappijen, die wereldwijd 95 procent van de drinkwatervoorziening voor hun rekening nemen, hun diensten kunnen verbeteren en uitbreiden, zo stellen de organisaties. Vooral in ontwikkelingslanden hebben veel mensen nog helemaal geen toegang tot drinkbaar water. De ngo's vinden dat Europa onder meer een beroep moet doen op de enorme ervaring van de publieke waterleidingbedrijven in Europa. Die kunnen partnerschappen aangaan met vergelijkbare ondernemingen in ontwikkelingslanden. Daarbij zou winstmaximalisatie niet voorop moeten staan.
 

Pressie
In elk geval moet de EU volgens de ngo's haar ontwikkelingshulp niet langer koppelen aan de eis dat landen hun waterdistributie moeten privatiseren. De EU heeft veel ontwikkelingsgeld te besteden. Zo trok ze vorig jaar bijvoorbeeld 500 miljoen euro uit voor de Water Facility, een plan om landen in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan te helpen meer inwoners toegang te bieden tot drinkbaar water. Volgens de ngo's is dit fonds ook gebruikt als pressiemiddel om landen tot privatisering te bewegen.

Eurocommissaris Michel zei bij gesprekken over zijn benoeming in het Europees Parlement dat openbare diensten een 'sleutelrol' spelen om de fundamentele behoeften van arme mensen te bevredigen. 'Essentiële diensten' mogen volgens hem niet blootstaan aan de marktkrachten. De ngo's verwachten dat Michel op het Wereldwaterforum in 2006 in Mexico de daad bij het woord voegt.

Conflict
Een op de zes mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Een op de drie beschikt niet over een riolering. Veel ziekten hebben verband met het gebruik van vervuild water. Water, vaak een natuurlijke grens is in toenemende mate bron van conflict. Volgens een van de Millenniumdoelstellingen moet het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. 

Open brief aan Eurocommissaris Louis Michel

Reacties