EU: ‘Milieuvervuiler moet zelf betalen voor zijn rotzooi’

24-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De nationale overheden zijn in de toekomst verplicht om de bedrijven aan te zetten om hun rotzooi op te ruimen. De overheden mogen ook zelf de schade herstellen, maar ze moeten in dat geval de rekening doorsturen naar de vervuiler. Als de overheden de schade niet herstellen, mogen milieugroepen naar de rechtbank gaan.

Onder vervuiling verstaat de Europese Commissie niet alleen vervuiling van beschermde wateren en landvervuiling die schadelijk is voor de mens. Ook vermindering van de beschermde biodiversiteit valt hieronder.

De Commissie heeft een lijst samengesteld van bedrijven die altijd verantwoordelijk zijn, zoals chemiebedrijven en verbrandingsinstallaties. Ook andere nalatige ondernemers kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Onder de nieuwe regels vallen niet de emissies, waarvan op het moment van uitstoot bekend was dat ze niet schadelijk waren. De richtlijn, die nog door de EU-ministers en door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd, heeft overigens geen terugwerkende kracht.

Bedrijven hoeven ook niet te betalen voor uitstoot van vervuilende deeltjes, als ze daar toestemming voor hebben. Europese Commissie gaat ervan uit dat de overheden geen vergunningen afgeven voor uitstoot die milieuschade veroorzaakt.

De Commissie denkt dat in de toekomst jaarlijks voor 1,5 miljard euro aan schade moet worden hersteld. Ondernemers worden geadviseerd om zich te verzekeren.

Reacties